Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 zakres działania i kompetencje zakres działania i kompetencje
 
Zakres działania i kompetencje PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego : organ pierwszej instancji, działający na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie nadzorczych rozstrzygnięć administracyjnych, wynikających z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przez uczestników procesu budowlanego.
Zakres działania PINB :  8 gmin
- gminy wiejskie (Tarnówka, Zakrzewo, Lipka, Złotów);
- gminy wiejsko - miejskie (Krajenka, Okonek, Jastrowie);
- gmina miejska ( Złotów);
Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające  z art. 83 Prawa budowlanego:
1. Udzielanie informacji inwestorowi, czy planowane odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /art. 36a ust. 4/
2. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana - na rzecz innego podmiotu /art. 40 ust. 2/
3. Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów odnośnie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę /art. 41 ust. 4/
4. Przyjmowanie zawiadomień od inwestorów w sprawie zmiany kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego /art. 44 ust. 1/
5. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia /art. 48, art. 49b/
6. Prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych  /art. 49/
7. Wydawanie postanowień w sprawie wstrzymania robót budowlanych realizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia/ art. 50/
8. Wydawanie decyzji będących konsekwencją wstrzymania robót budowlanych /art. 51/:
- decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu lub jego części
- decyzja nakazująca wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia zrealizowanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem
9. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę /art. art. 54,55 i 57 ust. 4/
10. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 59/
11. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy (od 1 stycznia 2004 r.) / art. 59a - art. 59g/
12. Wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, będącego w nieodpowiednim stanie technicznym /art./ 62 ust. 3/
13. Przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i w wyniku tego wydawanie stosownych decyzji w sprawie:
- usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym /art. 66/
- nakazania rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub nie wykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia /art./ 67 ust. 1/
- nakazania opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem /art. 68/
14. Prowadzenie postępowań dot. samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części /art. 71 ust.3/
15. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej
16. Wnioskowanie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie /art. 74 i art. 75 ust. 1 pkt 3/
17. Egzekwowanie obowiązków wynikających z orzeczeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.)


data wytworzenia2005-05-24
data udostępnienia2011-10-06
sporządzone przezDereszkiewicz Marek
opublikowane przezMarek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin1968
rejestr zmianzobacz »
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@