Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu FINANSE I MAJĄTEK POWIATU Budżet Powiatu Na rok 2004
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Na rok 2004, bieżące, menu 179 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Na rok 2004

Na rok 2004

Uchwała  Nr  XVI/75/2004 Rady Powiatu Złotowskiego
                                                       z dnia 28  stycznia  roku
 
 
                       w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 rok.
 
 
 
                        Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku     o samorządzie powiatowym (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz   art. 122, art. 124 ust.1 , ust.2 pkt 1, art. 128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 rokuo finansach publicznych (tekst jedn.- DZ. U. z 2003r. nr 15,poz.148 ze zmianami ),art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.- Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 ze zmianami)Rada Powiatu w Złotowie uchwala co następuje:
 
 
 
                                                                       § 1
 
Uchwala się dochody budżetu w wysokości                                        29.663.579 zł
w tym:
dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości                                    4.631.646 zł
z tego:
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                   1. 216.200 zł           
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej                 3. 376.806 zł
- na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej                 4.000 zł                
-na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień  z organami administracji rządowej                                   34.640 zł
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
                                                                       § 2
 
1. Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości                                29.873.879 zł
w tym:
1)      wydatki bieżące                                                                      28.192.579 zł
w tym:
-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    18.393.318 zł
-         dotacje z budżetu powiatu                                               536.640 zł
-         wydatki na obsługę długu                                                 308.545 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 
 
 
 
2)      wydatki majątkowe                                                                         1.681.300 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
2. Uchwala się przeznaczenie dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
 
 
3. Uchwala się wydatki budżetowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej     w kwocie                                                                                                3.376.806 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
4. Uchwala się wydatki budżetowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej    w kwocie                                                                                4.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
5. Uchwala się wydatki budżetowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie             34.640 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
6. Uchwala się rezerwę w wysokości                                                    345.000 zł
w tym:
1)      rezerwę ogólną w wysokości                                                           15.000 zł
2)      rezerwę celową w wysokości                                                        330.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
7. Uchwala się przeznaczenie rezerwy celowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.                                                       
 
 
8. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 610.300 zł; źródłem sfinansowania deficytu  będzie kredyt długoterminowy oraz  wykup raty kapitałowej obligacji w kwocie  400.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszy uchwały.
 
 
§ 3
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska                  i Gospodarki Wodnej w kwotach:
- przychody w wysokości                                                                      170.000 zł
- wydatki w wysokości                                                                          270.524 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
 
                                                                       § 4
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków  Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwotach:
- przychody w wysokości                                                                      263.000 zł   
- wydatki w wysokości                                                                          263.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek organizacyjnych w kwotach:
- przychody w wysokości                                                                      6.500  zł
- wydatki w wysokości                                                                          6.770  zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 6
 
Uchwala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w kwotach:
- przychody w wysokości                                                                   1.990.863 zł
- wydatki w wysokości                                                                       1.990.863 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 7
 
Uchwala się wieloletni program inwestycyjny na lata 2004 – 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 8
 
Uchwala się plan dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 361.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.
 
 
                                                                       § 9
 
1.      Określa się wysokość sumy na 1.500.000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 
2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1/ zaciągania długu oraz do spłat zaciągniętych zobowiązań,
2/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.
 
 
 
 
3.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu oraz dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
 
 
                                                                       § 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Złotowskiego.
 
 
                                                                       § 11
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.

Załącznik nr 1, 6, 12 (48kB)

Załącznik nr 2 (256kB)

Załącznik nr 3 (17kB)

Załącznik nr 4,5,9,10 (103kB)

Załącznik nr 11 (118kB)

Załącznik nr 7, 8 (42kB)

Metryka

data wytworzenia
2004-02-17
data udostępnienia
2004-02-17
sporządzone przez
Dereszkiewicz Marek
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
ilość odwiedzin
2450
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.