Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE Rejestry i ewidencje Publiczny rejestr zgłoszeń budowy , o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy prawo budowlane
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Publiczny rejestr zgłoszeń budowy , o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy prawo budowlane, bieżące, menu 304 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Publiczny rejestr zgłoszeń budowy , o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy prawo budowlane

Publiczny rejestr zgłoszeń budowy , o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy prawo budowlane

   
   
   

 

Publiczny rejestr zgłoszeń budowy , o których mowa

w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy prawo budowlane

 

Lp.

Znak sprawy

Data wpływu zgłoszenia do organu

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres zamierzenia inwestycyjnego

Opis projektowanego obiektu

Ewentualna data wniesienia sprzeciwu przez organ

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu – dzień upływu terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ

Uwagi

                 
77. AB.67430.217.2020 28.07.2020r. Gmina Złotow

obr. Zalesie, dz. nr ew. 78

sieć rozdzielcza wodociągowa      
76. AB.67430.214.2020 27.07.2020r. Gmina Złotów

obr. Blękwit, dz. 44/2, 44/6, 54/2, 67, 31/5

sieć rozdzielcza wodociągowa i kanalizacji sanitarnej      
75. AB.67430.177.2020 24.06.2020r. "MARAD Developer kowalscy" Marzena Jakóbczyk-Kowalska, Marcin Kowalski s.c.

Dzierzążenko, gm. Złotów 400/72, 400/73, 400/3, 400/52

m. Złotów, dz. nr ew. 1

przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej    

W dniu 26.06.2020r. inwestor wycofał wniosek.

W dniu 29.06.2020r. Organ wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

74. AB.67430.151.2020 03.06.2020r. Gmina ZŁotów

gm. Złotów, obr Dzierzążenko dz. nr ew. 45, 115/22, 109, 104/30, 104/1, 105/15, 106/8, 71

M. Złotów, obr. ew. Złotów 0093, dz. nr ew. 3

sieć rozdzielcza wodociągowa i kanalizacji sanitarnej    15.07.2020r.

postanowienie z dnia 23.06.2020r.

W dniu 03.07.2020r. wpłyneła odpowiedź inwestora na postanowienie.

 

W dniu 15.07.2020r. Organ wydał zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia budowy.

73. AB.67430.15.2020 29.01.2020 Flexpak Sp. z o.o.

Złotów obręb ew. 0089 dz. nr 132/8, 133/6, 133/3, 133/4, Złotów obręb ew. 0093 dz. nr 479, 465

budowa instalacji odbiorczej - linii kablowej SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową 15/0,4 kV dla zasilnia zakładu produkcji opakowań   11.02.2020r.

W dniu 07.02.2020r. inwestor złozył pismo o doprecyzowanie nazwy inwestycji.

W dniu 11.02.2020r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia  budowy stacji transformatorowej.

72. AB.67430.334.2019 23.10.2019 Gmina Złotów

gm. Złotów, obr. ew. Blękwit 0047, dz. nr ew. 250/27, 255, 242/2

sieć wodociągowa rozdzielcza   13.11.2019r. W dniu 13.11.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
71. AB.67430.323.2019 09.10.2019 Gmina Złotów

gm. Złotów, obr. ew.  Międzybłocie dz. nr ew. 460/2, 477, 478/13, 478/15, 478/17

sieć wodociagowa rozdzielcza   25.10.2019r. W dniu 25.10.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
70. AB.67430.308.2019 30.09.2019 Gmina Złotów

gm. Złotów, obr. ew. Blękwit dz. nr ew. 635/8, 137

sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna   17.10.2019r. W dniu 17.10.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
69. AB.67430.298.2019 25.09.2019 Gmina Złotów

gm. Złotów, obr. ew. Radawnica 0005 dz. nr 589, 588, 606

sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna   16.10.2019r. W dniu 16.10.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
68. AB.67430.278.2019 05.09.2019 Gmina Złotów

gm. Złotów, obr. ew. Święta dz. nr 746, 747/4, 310/2

sieć wodociągowa rozdzielcza i kanalizacja sanitarna    26.09.2019r. W dniu 26.09.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
67. AB.67430.277.2019 04.09.2019 Mateusz Kapustyński

gm. Okonek, Anielin dz. nr 2093/12

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego    

 W dniu 16.09.2019r. inwestor wycofał złożony wniosek.

17.09.2019 została wydana decyzja o umorzeniu

66. AB.67430.224.2019 22.07.2019 Gmina Złotów

Nowa Święta 0073 dz. nr ew. 3, 339, 2, 236, 231, 239/13, 190/1, 190/2, 94/17, 158/1, 158/2, 97, 159, 105, 100, 98, 167/2, 135/8, 167/1, 118/6, 121, 118/13, 119, 135/18, 131, 132, 127, 64, 128/7, 128/21, 128/30, 285, 237, 237/1

Kleszczyna 0067 dz. nr ew. 49/4, 105, 54, 26, 63

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków    26.07.2019r. W dniu 26.07.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
65. AB.67430.210.2019 08.07.2019 Gmina Złotów Święta, dz. nr ew. 271/17 budowa sieci wodociągowej    22.07.2019r. W dniu 22.07.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
64. AB.67430.115.2019 23.04.2019 Gmina Okonek gm. Okonek, obr. ew. Lubniczka 0123 dz. nr ew. 15, 16, 82/1, 108, 108/1, 107, 107/1, obr. ew. Lubnica 0120 dz. nr ew. 9, 6, 2/36, 2/8 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    09.05.2019r. W dniu 09.05.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
63. AB.67430.114.2019 23.04.2019 Gmina Okonek Okonek, dz. nr ew. 104, 428, 360, 427 Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej   14.05.2019r. W dniu 14.05.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
 62. AB.67430.82.2019 01.04.2019 Miejski Zakład Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie Złotów, obr. ew.  0090, dz. nr ew. 160/1 Budowa przepompowni ścieków w ul. Kujańskiej    

Wycofanie wniosku w dniu 08.04.2019r.

Umorzenie postępowania w dniu 10.04.2019r.

 61. AB.67430.81.2019 01.04.2019 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. z/s w Złotowie

Złotów, obr. ew. 0093, dz. nr ew. 170/3

Budowa przepompowni ścieków w ul. Panny Marii    

Wycofanie wniosku w dniu 08.04.2019r.

Umorzenie postępowania w dniu 10.04.2019r.

60 AB.67430.77.2019 29.03.2019 Gmina Złotów

Krzywa Wieś dz. nr ew. 326/16, 326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7

sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków    19.04.2019r. W dniu 19.04.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
59 AB.67430.31.2019 22.02.2019 Gmina Złotów

Nowa Święta 0073 dz. nr ew. 3, 339, 2, 237/1, 285, 237, 236, 231, 239/13, 190/1, 190/2, 94/17, 158/1, 158/2, 97, 159, 105, 100, 98, 85, 167/2, 135/8, 167/1, 118/1, 121, 118/13, 119, 135/18, 131, 132, 127, 64, 128/7, 128/21, 128/30

Kleszczyna 0067 dz. nr ew. 49/4, 54, 26, 63, 105

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków    

postanoweinie w dniu 14.03.2019r.

postanowienie z dnia 17.04.2019r. o przedłużeniu terminu

wycofanie wniosku w dniu 04.06.2019r.

umorzenie postepowania w dniu 05.06.2019r.

58 AB.67430.455.2018 20.12.2018 ENEA Operator Sp. z o.o.

Jastrowie, dz. nr ew. 475/1, 475/2, 495, 2831

budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV    04.01.2019r.  W dniu 04.01.2019r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
57 AB.67430.410.2018 29.10.2018 ENEA Operator Sp. z o.o.

Jastrowie, dz. nr ew. 475/1, 475/2, 495, 2831

budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV    

wycofanie wniosku w dniu 09.11.2018r.

Umorzenie postępowania w dniu 14.11.2018r.

56 AB.67430.392.2018 15.10.2018 Gmina Złotów

gm. Złotów, Krzywa Wieś dz. nr 326/16, 326/17, 329, 326/14, 26, 23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7,23, 19/1, 18/1, 18/4, 29, 71/2, 132/7

budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków    

wycofanie wniosku w dniu 26.10.2018r.

Umorzenie postępowania w dniu 30.10.2018r.

55 AB.67430.386.2018 08.10.2018 Gmina Złotów

obr. ew. Święta 0049 dz. nr ew. 310/2, obr. ew. Wąsosz 0066 dz. nr ew. 37, 36/1, 27, 95, 97, 88, 89, 134

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków   26.10.2018 W dniu 26.10.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
54 AB.67430.362.2018 12.09.2018 Gmina Złotów

gm. Złotów

Kleszczyna dz. nr ew. 220, 224

Sławianowo dz. nr ew. 1

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   25.09.2018r. W dniu 25.09.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
53 AB.67430.344.2018 29.08.2018 Gmina Złotów

gm. Złotów, Dzierzążenko dz. nr 332, 45, 117/1, 109, 106/8

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej   18.09.2018r. W dniu 18.09.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
52 AB.67430.322.2018 09.08.2018 Monika Kuszel-Bieluszko

gm. Lipka,

Lipka, dz. nr 516, 153, 154, 502/2, 156, 157, 158

budowa linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV    22.08.2018r. W dniu 22.08.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
51 AB.67430.298.2018 26.07.2018 Gmina Złotów gm. Złotów Dzierzążenko dz. nr 70/1, 893/8, 893/14 i 893/15 budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    14.08.2018r. W dniu 14.08.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

50

AB.67430.297.2018

26.07.2018

Gmina Złotów

gm. Złotów

Zalesie

dz. nr ew. 19, 15/1

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

   14.08.2018r.  

 

49.

AB.67430.265.2018

09.07.2018

Gmina Okonek

obr. ew. 0139 Okonek

dz. nr ew. 104, 428, 360, 427

 

rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Okonek

 23.08.2018r.   postanowienie w dniu 19.07.2018r.

48.

AB.67430.239.2018

26.06.2018

ENGIE ZŁOTÓW Sp. z o.o.

obr. ew. Złotów 0088

dz. nr ew. 128/42, 93, 87, 86, 85, 84

budowa sieci osiedlowej ciepłociągu WP od pkt "A" do pkt "B", "C", "D"

   17.07.2018r. W dniu 17.07.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

47

AB.67430.206.2018

06.06.2018

Kiedrowski  Andrzej

Sypniewo dz. nr ew. 624

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 02.08.2018

sprzeciw

   

 

46.

AB.67430.104.2018

04.04.2018

ENEA Operator Sp. z o.o. 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

obr. ew. Skic 0068, dz. nr ew. 333, 332, 128/2, 278/2, 279/2

budowa linii napowietrznej izolowanej nn 0,4 kV dla potrzeb budownictwa mieszkalnego

   11.04.2018r. W dniu 11.04.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

45

AB.67430.87.2018

23.03.2018

Andrzej Kiedrowski

Sypniewo dz nr ew. 624

rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 15

 17.05.2018r.  

 postanowienie w dniu 03.04.2018r. (t.05.2018r.

termin uzupełnienia do dnia 20.04.2018r.)

postanowienie o przedłużeniu terminu w dniu 19.04.2018r. (termin przedłużono do dnia 08.05.2018r.)

w dniu 08.05.2018 wpłynęło pismo (dokumenty) związane z uzupełnieniem postanowienia

17.05.2018r. decyzja - zgłoszenie sprzeciwu

 

 

44.

 

AB.67430.83.2018

 

21.03.2018

 

Małgorzata Ueberfluss

 

obr. ew. Skic 0068 dz. nr ew. 278/1

 

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   04.04.2018r.  

43.

AB.67430.45.2018

14.02.2018

ME INVEST Sp. z o.o.

obr. ew. Złotów 0093, dz. nr ew. 433, 248/5, 246/6, 244/4,

budowa sieci kanalizacji deszczowej    07.03.2018r. W dniu 07.03.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

42.

AB.67430.15.2018

16.01.2018

Gmina Złotów

obr. ew. Dzierzążenko 0051, dz. nr ew. 76, 78/1, 74/52, 75/4, 71, 82/1, 82/2, 82/3, 83/2, 86/12, 74/27, 74/33, 74/36, 74/39, 74/42, 74/45, 74/48, 75/2, 75/3, 400/71

budowa sieci wodociagowej rozdzielczej    01.02.2018r. W dniu 01.02.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

 

41.

AB.67430.14.2018

12.01.2018

Gmina Złotów

obr. ew. Krzywa Wieś 0002 dz. nr 136/5, 132/7, 131/1, 158, 180, 8124, 8128, 190, 155, 319 obr. ew. 0005 Radawnica dz. nr 35, 327, 325, 320 obr. ew. 0003 Bielawa dz. nr 41, 172, 47, 173, 78, 81, 82, 83, 165, 29, 123, 128, 135, 116, 138/8, 79/1, 121/1, 120/2, 71

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej    28.03.2018  postanowienie w dniu 01.02.2018 (uzupełniono w dniu 07.03.2018)
40. AB.67430.13.2018 12.01.2018

Gmina Złotów

obr. ew. Nowa Święta 0073, dz. nr ew. 50, 51/18, 51/33, 51/41, 51/40

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej    26.01.2018r. W dniu 26.01.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
39. AB.67430.7.2018 10.01.2018

Piotr Roggenbuck

obr. ew. Krajenka 0084, dz. nr ew. 168, 169/11, 169/12, 169/7, 169/8, 162/1, 164/1

budowa linii kablowej nn 0,4kV NAY2Y-J4x150mm2 , NAYY-J 4x25 mm2 wraz z zabudową słupa typu: E 10,5/10 oraz budową przyłączy napowietrznych izolowanych typ: AsXSn 4x25 mm2    24.01.2018r. W dniu 24.01.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
38. AB.67430.5.2018 08.01.2018

Remigiusz Końca

Okonek, POdgaje ul. Bałtycka

działka nr ew. 12/2

przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegające na zmianie lokalizacji okien    29.01.2018  W dniu 29.01.2018 Organ wydał zaświadczenie o nie wnieseieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
37. AB.67430.452.2017 01.12.2017

Gmina Okonek

miasto Okonek, obr. ew. 0139 Okonek, dz. nr ew. 187/3, 187/12, 187/14, 187/15, 187/20, 187/21, 187/23, 187/25, 187/26, 187/27, 187/28, 187/29, 189/1, 189/6, 190/1, 190/5, 192/1, 192/4, 193/2, 274

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    22.01.2018r.

postanowienie z dnia 21.12.2017r.

Uzupełnienie na postanowienie w dniu 18.01.2018r.

W dniu 22.01.2018r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

36. AB.67430.416.2017 30.10.2017

Gmina Tarnówka

gm Tarnówka, Ptusza 0058 dz. nr 119/30, 119/31, 120, 121/4, 121/5

rozdzielcza sieć wodociągowa    20.11.2017r.

postanowienie z dnia 06.11.2017r.

Uzupełnienie na postanowienie w dniu 14.11.2017r.

W dniu 20.11.2017r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

35. AB.67430.408.2017 19.10.2017

Gmina Złotów

gmin Złotów Krzywa Wieś 0002 dz. nr 136/5, 132/7, 131/1, 158, 180, 8124, 8128, 190, 155, 322, 321, 319 Radawnica 0005 dz. nr 35, 327, 325, 320 Bielawa 0003 dz. nr 41, 172, 47, 173, 78, 81, 82, 83, 165, 29, 123, 128, 135, 116, 138/8, 79/1, 121/1, 120/2

Sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej  21.11.2017r.  

 postanowienie z dnia 08.11.2017r.

 

34. AB.67430.381.2017 11.09.2017

ME INVEST
SP. Z O.O. z/s w Złotowie

miasto Złotów, obr. ew. 0093, dz. nr ew. 219/1, 127, 240/7, 241/9, 244/4, 246/6, 248/5, 433

budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej    

 wycofanie wniosku w dniu 26.09.2017r.

umorzenie postępowania 28.09.2017r.

33a, AB.67430.303.2017 18,07,2017

Gmina Okonek

ul. Jana Pawła II Okonek, działki 187/3, 187/27, 187/29, 187/14, 187/15, 187/21, 187/20, 187/24, 189/3, 190/3, 192/1, 190/1, 189/1, 274

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    

 wycofanie wniosku w dniu 21,08,2017

umorzenie postępowania 22.08.2017

33. AB.67430.306.2017 20.07.2017r.

Gmina Złotów

obr. 0070 Sławianowo dz. nr ew. 96, 117, 128, 126, 116, 111/1, 123, 122, 130, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, obr. 0068 Skic, dz. nr ew. 573/2, 64, 62, 61, 58, 50, 49/1, 51, 46/4, 52

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sławianowo - Sławianówko    22.08.2017r.

 Postanowienie z dnia 02.08.2017r.

Uzupełnienie na postanowienie w dniu 18.08.2017.

W dniu 22.08.2017r. Organ wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia

32. AB.67430.240.2017 16.06.2017r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań

gm. Krajenka, Paruszka, dz. nr ew. 382, 397, 302/2, 307/2, 304/1, 309/1

budowa linii napowietrzno-kablowej nn 0,4 kV  20.07.2017r.   Postanowienie z dnia 29.06.2017r.
31. AB.67430.239.2017 14.06.2017

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

77-400 Złotów

Złotów ul. 8-go Marca dz. nr 1, 4/1, 4/2, 8/11

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej    23.06.2017r. Organ w dniu 23.06.2017r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
30.  AB.67430.234.2017  13.06.2017r.

ENEA Operator Sp. z o.o.

60-479 Poznań

gm. Złotów, obr. ew. Bługowo0072, dz. nr ew. 76/2, 111, 112/2, 44/3

budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV    22.06.2017r. Organ w dniu 22.06.2017r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
29.  AB.67430.212.2017  02.06.2017r.

DINO POLSKA S.A.

Sypniewo, ul. Ogrodowa, dz. nr ew. 523/1, 524/3

budowa infrastruktury kanalizacji deszczowej na potrzeby budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną    

wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 12.06.2017r.

Umorzenie postępowania w dniu 13.06.2017r.

28.  AB.67430.193.2017  22.05.2017r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

obr. 0135 Borucino, dz. nr ew. 146, 26, 175, 189, 183, 97/1

obr. 0136 Podgaje, dz. nr ew. 8

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej "Borucino-Podgaje-Osiedle Polne"    05.06.2017r. Organ w dniu 05.06.2017r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
27.   AB.67430.174.2017  12.05.2017 Katarzyna Szmyt  Skórka gm. Krajenka dz. nr 174/23  budynek mieszkalny jednorodzinny    09.06.2017r.  Postanowienie z dnia 25.05.2017r. W dniu 02.06.2017r. pismo o uzupełnieniu postanowienia Organ w dniu 09.06.2017r. wydał zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie zgłoszenia
26.  AB.67430.153.2017 28.04.2017r. Gmina Złotów obr. 0070 Sławianowo dz. nr ew. 96, 117, 128, 126, 116, 111/1, 123, 122, 130, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 439/1, 439/2, 439/3, 439/4, obr. 0068 Skic, dz. nr ew. 573/2, 64, 62, 61, 58, 50, 49/1, 51, 46/4, 52 budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Sławianowo - Sławianówko    

wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 12.05.2017r.

Umorzenie postępowania w dniu 15.05.2017r.

25.  AB.67430.643.2016  01.12.2016r. Gmina Okonek  obr. ew. 0128 Lotyń, dz. nr ew. 560/4, 560/5, 560/6, 562, 569/3, 568/12, 568/11, 568/10  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lotyniu ul. Polna    03.01.2017  
24.  AB.67430.506.2016  26.10.2016r. Gmina Miasto Złotów Złotów, ul. Łowiecka, dz. nr ew. 465, 434 budowa odcinka sieci wodociągowej    16.12.2016

Postanowienie z dnia 03 listopada 2016r.

15.11.2016r. - dzień uzupełnienia po postanowieniu

23.  AB.67430.505.2016  25.10.2016r.  Gmina Okonek Lotyń, dz. nr ew. 560/4, 560/5, 560/6, 562, 569/3, 568/12, 568/11, 568/10 rozbudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłaczami i tłocznej wraz z pompowniami ścieków    

Postanowienie z dnia 28 października 2016r.

wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 17.11.2016r.

Umorzenie postępowania w dniu 18.11.2016r.

22.  AB.67430.465.2016  04.10.2016  PKN ORLEN S.A.  Jastrowie, dz. nr ew. 324, 325, 326, 327 budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i wykonanie przyłącza dla stacji paliw   04.11.2016 Wyłaczenie dz. 326 z zakresu inwestycji (pismo inwestora z dnia 04.10.2016r. - data wpływu 10.10.2016r.)
21.  AB.67430.387.2016  05.08.2016  Tomasz Harasimowicz  Okonek, ul. Sosnowa dz. 666/15  budynek mieszkalny jednorodzinny  14.10.2016    
20.  AB.67430.372.2016  26.07.2016  Gmina Złotów obr. Grudna, dz. nr ew. 112/23, 112/24, 8112/7  sieć kanalizacji sanitarnej    16.09.2016

Postanowienie z dnia 10.08.2016r.

Uzupełnienie na postanowienie w dniu 16.08.2016r.

19.  AB.67430.242.2016   25.05.2016

Waldemar Bocheński

EXPORT-IMPORT "TRANSPIL - SPEDITION"

64-915 Jastrowie

 obr. Jastrowie 0001, dz. nr ew. 2250, 2249  sieć wodociągowa    

 wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 22.06.2016r.

Umorzenie postepowania w dniu 23.06.2016r.

18.  AB.67430.235.2016   18.05.2016 Gmina Złotów  obr. Międzybłocie - dz. nr ew. 460/2, 483/20 rozdzielcza sieć wodociągowa    20.06.2016  
17.  AB.67430.221.2016   11.05.2016 Gmina Złotów

obr. Buntowo- dz. nr ew. 145, 146, 48, 98, 106

obr. Sławianowo - dz. nr ew. 6, 8, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 352, 50

 sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej    13.06.2016  

16.

AB.67430.180.2016 25.04.2016 Paweł Szudrowicz

Kujan dz. nr ew. 28/50

budynek mieszkalny jednorodzinny    24.06.2016  

15.

AB.67430.172.2016 22.04.2016 Katarzyna Talarowska

Lipka ul. Leśna dz. nr 383

budynek mieszkalny jednorodzinny    23.05.2016  

14.

AB.67430.173.2016 22.04.2016 Gmina Zakrzewo

Śmiardowo Złotowskie dz. nr ew. 231, 92/4

Drożyska Małe dz. nr ew. 75

Drożyska Wielkie dz. nr ew. 3, 384, 335, 334, 257

budowa rozdzielczej sieci wodociągowej    

wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 09.05.2016r.

Umorzenie postępowania w dniu 11.05.2016r.

13.

AB.67430.93.2016 22.03.2016 Anna i Tomasz Tomaszewscy Tarnówka, ul. Zwycięstwa dz. nr 911/1 rozbudowa budynku mieszkalnego i zmiana sposobu użytkowania poddasza    21.04.2016  

12.

AB.67430.51.2016 18.02.2016 Joanna i Dawid Zytur Krajenka, ul. Działkowa dz. nr ew. 319/2 budynek mieszkalny jednorodzinny    14.04.2016

 Postanowienie z dnia 08.03.2016

15.03.2016 dzień uzupełnienia zgłoszenia po uzupełnieniu

11.

AB.67430.33.2016 08.02.2016 Konrad Urbański Trzebieszki, dz. nr ew. 396  rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego    09.03.2016  
10.  AB.67430.24.2016 27.01.2016  Paweł Szudrowicz PS INVEST MENT Sp. z o.o. Zakrzewo, Kujan dz. nr ew. 28/50  budynek mieszkalny jednorodszinny    

 pismo od inwestora - wycofanie wniosku 18,02,2016,

W dniu 19.02.2016r. umorzono prowadzone postępowanie

 

9. AB.67430.714.2015 08.12.2015 Gabriela i Dariusz Szydłowski Zakrzewo Wybudowanie dz. nr 645 budynek mieszkalny jednorodzinny    

 Postanowienie z dnia 15.12.2015r. Wycofanie wniosku zgłoszenia pismem z dnia 22.12.2015.

Decyzja Starosty Złotowskiego z dnia 22.12.2015r. znak AB.67430.714.2015 o umorzeniu postępowania

8. AB.67430.650.2015  20.10.2015  COFELY Złotów Sp. z o.o.  Złotów, obr. 87, dz. nr ew. 169/2, 169/1, 156, 161/1, 113, 77/4, 148/2, 149  osiedlowa sieć ciepłownicza    08.12.2015

Postanowienie z dnia 29.10.2015r.

05.11.2015r. dzień uzupełnienia zgłoszenia po postanowieniu

7.

AB.67430.646.2015 19.10.2015  ENEA Operator
Sp. z o.o. z/s w Poznaniu
 Anielin-Rydzynka, gm. Okonek dz. nr ew. 2105/3, 2106/1, 2101, 2130, 2076, 2040 linia napowietrzna nn 0,4kV    19.11.2015  

6.

 

 AB.67430.635.2015  12.10.2015  Gmina Tarnówka  Plecemin, dz. nr ew. 116/4, 116/3, 129, 113/2, 137/12, 109, 112/1, 153/1, 153/2 sieć wodociągowa     13.11.2015 28.10.2015r. - wyłączenie działki 153/2 z zakresu zgłoszenia (pismo Wójta Gminy Tarnówka z dnia 22.10.2015r. znak ZPI.6733.1.2015)

5.

 

 AB.67430.624.2015  06.10.2015

 Szymon

Kendzierski

 Zawilce

dz. nr ew. 413/39

 budynek mieszkalny jedsnorodzinny

 05.11.2015

 

 

4.

 

 AB.67430.596.2015

 16.09.2015

OKECHAMP S.A.

60-406 Poznań

Borucino, dz. nr ew. 2135

 stacja transformatorowa 15/0,4 kV

 

 19.10.2015

 

3.

 

 AB.67400.553.2015

 20.08.2015

 Karolina i Łukasz Czyżewscy

 Jastrowie, ul. Klonowa

działka nr ew. 3021/54

 budynek mieszkalny jednorodzinny

 -

 30.09.2015

 

2.

 

 AB.67430.520.2015

 28.07.2015

Jan Kłosowski, zam. w Lędyczku Lędyczek, dz. nr ew. 452/1, obręb 001 Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego

 27.08.2015

 

 

1.

 

AB.67430.477.2015 09.07.2015 ENEA Operator Sp. z o.o. z/s w Poznaniu Zakrzewo-Wybudowanie Budowa linii kablowo-napowietrznej nn 0,4 kV i rozbiórka linii napowietrznej nn 0,4kV

 

 

Wycofanie wniosku zgłoszenia pismem z dnia 16.07.2015r. znak L.dz.1556RD5/ZR9/SJ.SA/2015

Decyzja Starosty Złotowskiego z dnia 17 lipca 2015r. znak AB.67430.477.2015 o umorzeniu postępowania

 

Metryka

data wytworzenia
2015-06-23
data udostępnienia
2015-06-23
sporządzone przez
opublikowane przez
Suszkiewicz Justyna
ilość odwiedzin
5505
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.