Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu ZAŁATWIANIE SPRAW W URZĘDZIE Biuro Rzeczy Znalezionych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Biuro Rzeczy Znalezionych, bieżące, menu 56 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

KARTA INFORMACYJNA

BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I PROMOCJI

osoba prowadząca sprawy: mgr Izabela Szmyt nr pokoju: 116 pierwsze piętro

telefon:  67 263-59-29 lub 67 263 32 20 wew. 29

godziny przyjmowania: poniedziałek: 8.00-16.00

                                      wtorek- piątek: 7.00 –15.00

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o rzeczach znalezionych;
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

ZAKRES  DZIAŁALNOŚCI  BIURA:

Prowadzenie postępowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru należy do zadań właściwego starosty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Zgodnie z zapisem ustawy o rzeczach znalezionych kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego Starostę.

 

UWAGA!!!

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych Biuro Rzeczy Znalezionych nie przyjmuje rzeczy, których wartość nie przekracza
100 zł PLN, chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. 

 

Przyjęcie bądź odmowa przyjęcia rzeczy znalezionej do Biura odbywa się na podstawie Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy / przyjęcia rzeczy* .

 

WAŻNE:

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

            Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę. 

 

 

UWAGI

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:

  • jaka rzecz (przedmiot) został zgubiony, opisać rzecz -  jej charakterystyczny wygląd, bądź znaki szczególne,
  • przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenie, opis charakterystycznych śladów zużycia).

 

- Ogłoszenia

- Ogłoszenia 2

- Wykaz rzeczy znalezionych

- Wykaz rzeczy znalezionych 2

- Wezwanie do odbioru rzeczy  nr 1

- Wezwanie do odbioru rzeczy  nr 2

- Wezwanie do odbioru rzeczy  nr 3

- Wezwanie do odbioru rzeczy  nr 4

- Wezwanie do odbioru rzeczy nr 5

Metryka

data wytworzenia
2005-09-30
data udostępnienia
2005-09-30
sporządzone przez
Wydział Organizacyjny
opublikowane przez
Zych Katarzyna
ilość odwiedzin
3786
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.