Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu SŁUŻBY INSPEKCJE I STRAŻE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Podstawa prawna działania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Podstawa prawna działania, bieżące, menu 92 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania

Podstawa prawna działania
 
Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 
Jedną z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest Komenda Powiatowa.
 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie działa   w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:
· Ustawą  z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1313 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p. pożarowej  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 620 z późn. zm.),
· Regulamin Organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie  zatwierdzony przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zZarządzeniem nr 2/2017 z dnia 30.01.2017 r.
 
Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  powołuje spośród oficerów PSP  komendant wojewódzki  PSP, w porozumieniu ze starostą.
 
Do zadań komendanta powiatowego PSP należy:
·        kierowanie komendą powiatową PSP,
·        organizowanie jednostek ratowniczo – gaśniczych,
·        organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
·        dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
·        kierowanie jednostek organizacyjnych PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa , na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
·        analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
·        organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
·        współdziałanie z komendantem gminnym ochrony p. pożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
·        rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych  zagrożeń,
·        opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu, nadzorowanie przestrzegania przepisów p. pożarowych ,
·        wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
·        wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
·        organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
·        szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
·        inicjowanie przedsięwzięć  w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego  na obszarze powiatu,
·        wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP   w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu  dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,  oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania  się wzmożonego zagrożenia pożarowego,
·        współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych  Straży Pożarnych
·        przeprowadzanie inspekcji gotowości  operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
·        realizowanie zadań wynikających z innych ustaw,
 
Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa.
 
Regulamin  organizacyjny komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest ustalony przez komendanta powiatowego i zatwierdzony przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
 
Ochrona  przeciwpożarowa  polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową  lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
·        zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia 
·        zapewnianie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
·        prowadzenie działań ratowniczych.

Metryka

data wytworzenia
2005-09-13
data udostępnienia
2005-09-13
sporządzone przez
Dereszkiewicz Marek
opublikowane przez
Tomasz Manikowski
ilość odwiedzin
2279
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.