Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu  / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

ZARZĄD POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadań publicznych powiatu złotowskiego.

 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu lub podmiotów realizujących zadania publiczne powiatu złotowskiego, określone w "Programie współpracy powiatu złotowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

 

Rodzaj zadania

Konkurs obejmuje realizację zadań w zakresie:

1. kultura

1)      organizowanie imprez kulturalnych,

2. sport i upowszechnianie kultury fizycznej

1)      organizowanie zawodów, zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych,

2)      wypoczynek dzieci i młodzieży,

3. porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

1)      upowszechnianie wiedzy pożarniczej,

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadań publicznych Zarząd Powiatu przeznacza kwotę 80.000,00 złotych (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy).

 

     W 2017 roku na wsparcie zadań publicznych w w/w  zakresie Zarząd Powiatu przekazał

     kwotę  109.603 zł (słownie sto dziewięć tysięcy sześćset trzy złote).

 

Zasady przyznawania  dotacji

Komisja konkursowa opiniując złożone na konkurs oferty kieruje się ich jakością oraz dorobkiem organizacji je składających. Brana jest również pod uwagę historia dotychczasowej współpracy organizacji z powiatem. Ostateczna decyzje w sprawie dofinansowania poszczególnych zadań należy do Zarządu Powiatu Złotowskiego dla którego opinie komisji konkursowej nie są wiążące.

 

Terminy i warunki realizacji zadania

Realizacja zadania winna nastąpić do dnia 31.12.2018r. Dokładny termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

 

 

Termin składania ofert

  1. Termin składania ofert na realizację wskazanych zadań publicznych upływa
    w dniu 23 marca roku o godz. 15:00
  2. Oferty wraz załącznikami można złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście
    w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Złotowie, Al. Piasta 32, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - zakres..............................................

(wymienić), zadanie............ (wymienić)".

  1. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Złotowie.
  2. Oferty złożone po terminie zostają odrzucone bez ich otwierania. W takim wypadku oferta wraz z załącznikami nie zostaje zwrócona oferentowi, lecz pozostaje w dokumentacji konkursu.
  3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
  4. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostaną niezwłocznie, po podjęciu uchwały przez Zarząd Powiatu Złotowskiego, na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

 

 

Na stronie internetowej powiatu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, znajdują się druk oferty do pobrania.

 

 

 data wytworzenia2018-03-01
data udostępnienia2018-03-01
sporządzone przezKrzysztof Doroszuk
opublikowane przezPatrycja Kajewska
ilość odwiedzin190
rejestr zmianzobacz »
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@