Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 19/41/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 13 kwietnia 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1124, menu 193, artykuł 1124 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 91/194/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 4 listopada 2004'


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu ( tekst jedn. – Dz. Urz. W. Wlkp. z 2001 r., nr 116, poz. 2229 ze zm. ) w zw. z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. – Dz. U. z 2000 r., nr 46, poz. 543 ze zm. ) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1
 
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie umowy użyczenia lokali stanowiących część nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie tej jednostki organizacyjnej, położonej   w Złotowie, przy ul. Norwida 10, obejmującej działkę nr 191/1, o łącznej powierzchni 0,2117 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr 8657, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego, o treści, jak załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu
 
 Mirosław Jaskólski
 
Członkowie Zarządu:
1.  Ryszard Goławski       ..........................
2.  Andrzej Jasiłek            ..........................
3.  Leszek Kępiński          ..........................
4. Zbigniew Pietrzak        ..........................
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr 91/ 194 /2004 Zarządu Powiatu z 21 października 2004 roku
 
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi:
-         § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, upoważniający zarząd powiatu do rozstrzygania w formie uchwał wszystkich spraw należących do jego kompetencji wynikających z ustaw;
-         art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidujący konieczność uzyskania przez jednostkę organizacyjną korzystającą z nieruchomości oddanej jej         w trwały zarząd, zgody właściwego organu ( zarząd powiatu ) w przypadku użyczenia części tej nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie zwrócił się o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, o treści, jak załącznik do uchwały.
Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wyraża zgodę na użyczenie lokali wymienionych  w umowie na warunkach w niej określonych.

Metryka

data wytworzenia
2004-11-04
data udostępnienia
2004-11-04
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.