Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 18 /40/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 kwietnia 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1125, menu 193, artykuł 1125 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 91/193/04 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 4 listopada 2004'


w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Szkolnej Nr 3

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zm./, § 2 ust.2 pkt 3 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz.Urzęd.Woj.Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, w wykonaniu uchwały Nr XX/103/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny oraz na zbycie części nieruchomości położonej w Złotowie przy ul. Szkolnej Nr 3, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
 
Przeznacza się do zbycia w drodze darowizny na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego nieruchomość położoną w Złotowie przy ul. Szkolnej Nr 3, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obręb 89 ark. 7 numerem 282/6 o powierzchni 0,1292 ha, zabudowaną budynkiem administracyjno – biurowym o powierzchni użytkowej 1.600,50 m2 i kubaturze 6.060 m3,  będącą własnością Powiatu Złotowskiego, zapisaną w KW 8740.
 
§ 2
 
Warunki dokonania darowizny zostaną ustalone w protokole z rokowań i uzgodnień spisanym przez Zarządy Powiatu Złotowskiego i Województwa Wielkopolskiego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Mirosław Jaskólski
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:             
 
1.      Ryszard Goławski ..................................
 
2.      Andrzej Jasiłek........................................            
 
3.      Leszek Kępiński......................................                   
 
4.   Zbigniew Pietrzak...................................             
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr 91/193/04
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 21 października 2004 roku
 
 
Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XX/103/2004 z dnia 26 maja 2004 roku wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w Złotowie przy ul. Szkolnej 3 na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego, oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 89 ark. 7 numerem 282/4 o pow. 0,4725 ha, z przeznaczeniem na Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych.
W wyniku dokonanego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego podziału geodezyjnego tej nieruchomości, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Miasta Złotowa Nr GP.II.6011/10/04 z dnia 1 czerwca 2004 roku wydzielona została m.in. działka nr 282/6 o pow. 0,1292 ha, zabudowana budynkiem administracyjno – biurowym, pod działalność oświatową.
W związku z utworzeniem i rozpoczęciem działalności Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie niezbędne jest uregulowanie jego spraw lokalowych. Stosownie do wcześniejszych ustaleń nastąpi to przez przekazanie budynku wraz z gruntem na własność Samorządu Województwa Wielkopolskiego w drodze darowizny, co umożliwi dokonanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego będący organem prowadzącym Kolegium, przeprowadzenie inwestycji i poniesienie nakładów finansowych związanych z adaptacją pomieszczeń na jego potrzeby.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2004-11-04
data udostępnienia
2004-11-04
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.