Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 14/33/2011 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 marca 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1131, menu 193, artykuł 1131 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 82/182/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 sierpnia 2004'


w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego ( tekst jedn. – Dz. Urz. W. Wlkp. z 2001 r., nr 116, poz. 2229 ze zm.) oraz art. 43 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. – Dz. U. z 2000 r., nr 46, poz. 543 ze zm. ) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1
 
Wyraża się zgodę na wypowiedzenie umowy użyczenia zawartej w dniu 5 grudnia 2000 roku przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu dotyczącej kosztów eksploatacji i kosztów remontu obiektu położonego  w Złotowie, przy ul. Szkolnej 3, a znajdującego się w trwałym zarządzie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                      Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
                                                                       Mirosław Jaskólski
                                                                                      
Członkowie Zarządu:
 
1. Ryszard Goławski      .......................
 
2.  Andrzej Jasiłek          .......................
 
3.  Leszek Kępiński        .......................
 
4.  Zbigniew Pietrzak      .......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały nr 82/ 182 /2004 Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2004 roku
 
 
 
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały są:
1)  przepis § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego stanowiący, iż Zarząd Powiatu, rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji, wynikające z ustaw,
2) przepis art. 43 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami uprawniający jednostkę organizacyjną do wypowiedzenia, za zgodą organu nadzorującego, każdej umowy użyczenia nieruchomości lub jej części, obciążających nieruchomość objętą trwałym zarządem, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
 
Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wypowiedzenie umowy użyczenia zawartej w dniu 5 grudnia 2000 roku między Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie  a Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, a dotyczącej części nieruchomości, położonej w Złotowie, przy ul. Szkolnej 3, znajdującej się w trwałym zarządzie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
Przedmiotowa nieruchomość ma być przekazana – zgodnie z uchwałą nr XX/ 103 /2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 maja 2004 roku na rzecz Województwa Wielkopolskiego    z przeznaczeniem na siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Złotowie.

Metryka

data wytworzenia
2004-08-18
data udostępnienia
2004-08-19
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.