Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Zarządzenie nr 21/2011 Starosty Złotowskiego z dnia 18 marca 2011 - Rejestr zmian, rejestr 1171, menu 193, artykuł 1171 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 61/134/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 marca 2004'


w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie wspornikowego nadwieszenia części budynku mieszkalno – usługowego, wyprofilowania wejścia do budynku oraz usytuowania fundamentów na działkach powiatowych: nr 47, stanowiącej ulicę C.K. Norwida oraz nr 49 położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte (b. Straży Pożarnej) stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek.

Na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. – Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst Jedn. – Dz. U. z 2000r., nr 46, poz. 543 ze zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1
 
Wyraża się zgodę na wykonanie wspornikowego nadwieszenia części budynku mieszkalno – usługowego, wyprofilowania wejścia do budynku oraz usytuowania fundamentów na działkach powiatowych: nr 47, stanowiącej ulicę C.K. Norwida oraz nr 49 położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte (b. Straży Pożarnej) stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek.
 
§ 2
 
Zabudowa określona w § 1 na działkach powiatowych jest możliwa po uzyskaniu decyzji administracyjnej na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych
z funkcją drogi uzyskanej w trybie Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Złotowskiego.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                              Przewodniczący Zarządu
 
                                                                                                     Mirosław Jaskólski
 
Członkowie Zarządu:
1. Ryszard Goławski    .............................
 
2. Andrzej Jasiłek        .............................
 
3. Leszek Kępiński      .............................
 
4. Zbigniew Pietrzak    .............................
 

 

U Z A S A D N I E N I E
 
do uchwały nr 61/ 134 / 2004 Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2004 roku
 
 
 
 
 
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią:
-         art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym, określający – jako zadanie zarządu powiatu – gospodarowanie mieniem powiatu;
-         art. 43 ust. 2 pkt 2 nakładający na jednostkę organizacyjną, której oddano w trwały zarząd nieruchomość, obowiązek uzyskania zgody organu nadzorującego na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub modernizację obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Pismem z dnia 16 lutego 2004r., inwestor: P. Jolanta i Sławomir Zając zam. w Złotowie przy ul. Zamkowej: P. Alina, Ireneusz i Beata Sadowscy zam. w Złotowie przy ul. Bocznej: P. Mieczysława i Kazimierz Zając zam. w Złotowie przy ul. Zamkowej; oraz pismem z dnia 02 marca 2004r. inwestor P. Grażyna i Piotr Tlock zam. Stare Gronowo 35A, wystąpił o wyrażenie zgody na wykonanie wspornikowego nadwieszenia części budynku mieszkalno – usługowego, wyprofilowania wejścia do budynku oraz usytuowania fundamentów na działkach powiatowych: nr 47, stanowiącej ulicę C.K. Norwida oraz nr 49 położonej w Złotowie przy ul. Boh. Westerplatte (b. Straży Pożarnej) stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek.
Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem z dnia 09 marca 2004r. Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie wyrażającą pozytywną opinię w powyższej sprawie. 
Nieruchomość nr 47 na której przewidziana jest w/w zabudowa stanowi własność Powiatu Złotowskiego i oddana została wyżej wymienionej jednostce organizacyjnej w trwały zarząd. Nieruchomość 49/2 na której przewidziana jest w/w zabudowa stanowi własność Powiatu Złotowskiego.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2004-03-10
data udostępnienia
2004-03-12
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.