Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Protokół z wyborów do Rady Powiatu - Rejestr zmian, rejestr 1202, menu 193, artykuł 1202 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 137/291/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 września 2005'


w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości

Na podstawie § 60 ust. 1 Statutu Powiatu ( tekst jedn. – Dz. Urz. W. Wlkp. z 2001 r., nr 116, poz. 2229 ze zm. ) w zw. z art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. – Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 ze zm. ) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1

 

Wyraża się zgodę na bezpłatne użyczenie przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy        w Jastrowiu na rzecz Gminy i Miasta Jastrowie części nieruchomości znajdującej się  w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu, położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 25, obejmującej działkę zabudowaną nr 1202/1, o powierzchni   1,8099 ha, dla której Sąd Rejonowy w Złotowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 17878, stanowiącej własność Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.

Użyczenie lokali następuje na podstawie pisemnej umowy użyczenia zawartej na okres nie krótszy niż 10 lat, stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Mirosław Jaskólski 

 

 

Członkowie Zarządu:

1.  Ryszard Goławski       ..........................

2.  Andrzej Jasiłek            ..........................

3.  Leszek Kępiński          ..........................

4. Zbigniew Pietrzak        ..........................

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr 137/     /2005 Zarządu Powiatu z 22 września  2005 roku

 

Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi:

-         § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, upoważniający zarząd powiatu do rozstrzygania w formie uchwał wszystkich spraw należących do jego kompetencji wynikających z ustaw;

-         art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przewidujący konieczność uzyskania przez jednostkę organizacyjną korzystającą z nieruchomości oddanej jej  w trwały zarząd, zgody właściwego organu ( zarząd powiatu ) w przypadku użyczenia części tej nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu zwrócił się o wyrażenie zgody na użyczenie na rzecz Gminy i Miasta w Jastrowiu część nieruchomości położonej w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 25  z przeznaczeniem na utworzenie  i prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wyraża zgodę na użyczenie lokali wymienionych w umowie na warunkach w niej określonych.

Metryka

data wytworzenia
2005-09-22
data udostępnienia
2005-09-29
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.