Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Złotowskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. - Rejestr zmian, rejestr 1203, menu 193, artykuł 1203 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 136/290/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 września 2005'


w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotowie w rejonie ulic: 8-go Marca - Leśnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 – tekst jednolity ze zm./, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 – tekst jednolity ze zm./, § 4 ust. 2, § 6 ust.1, § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz. 2108/, § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 1, § 5 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXV/153/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych oraz § 60 ust. 1 statutu Powiatu Złotowskiego /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001r. Nr 116 poz. 2229 – tekst jednolity ze zm./, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1

 

Postanawia ogłosić i przeprowadzić II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Złotowie w rejonie ulic: 8-go Marca i Leśnej, będących własnością Powiatu Złotowskiego stanowiących działki oznaczone na mapie ewidencyjnej  obręb 93 ark. 1  numerami:

1)      27/25 o powierzchni 0,1718 ha,

2)      27/35 o powierzchni 0,1376 ha,

      zapisane w KW 32202, 

3)      26/5 o powierzchni 0,0737 ha, zapisaną w KW 9276,

4)      27/28 i 26/4 - łącznie o powierzchni 0,0718 ha,

5)      27/29 i 26/9 - łącznie o powierzchni 0,0750 ha,

6)      27/31 i 26/6 - łącznie o powierzchni 0,0750 ha,

7)      27/32 i 26/8 - łącznie o powierzchni 0,0566 ha,

      zapisane w KW 32202 i KW 9276.

 

§ 2

 

Ustalić cenę wywoławczą:

1)      działki nr 27/25 – na kwotę  45.849,-zł., a wadium na kwotę  4.600,-zł.,

2)      działki nr 27/35 – na kwotę  37.239,-zł., a wadium na kwotę  3.700,-zł.,

3)      działki nr 26/5   – na kwotę  21.099,-zł., a wadium na kwotę  2.100,-zł.,

4)      działek nr 27/28 i 26/4 – na kwotę 20.159,-zł., a wadium na kwotę  2.000,-zł.,

5)      działki nr 27/29 i 26/9 – na kwotę  21.059,-zł., a wadium na kwotę 2.100,-zł.,

6)      działki nr 27/31 i 26/6 – na kwotę  21.469,-zł., a wadium na kwotę 2.100,-zł.,

7)      działki nr 27/32 i 26/8 – na kwotę   16.199,-zł., a wadium na kwotę 1.600,-zł.,

 

§ 3

 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem ww. przetargu wyznacza się komisję w składzie:

1)      Ryszard Orzechowski                    - przewodniczący

2)      Danuta Baranowska                      - członek

3)      Leszek Kasprowicz                       - członek

4)      Ryszard Sieg                                 - członek

5)      Halina  Węclewska                        - protokolant

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz komisji o której mowa w § 3.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Zarządu:

 

Mirosław Jaskólski

 

Członkowie Zarządu Powiatu:                                             

 

  1. 1.      Ryszard Goławski..................................

  

  1. 2.      Andrzej Jasiłek  ....................................

 

  1. 3.      Leszek Kępiński  ..................................                             

 

  1. 4.      Zbigniew Pietrzak  ...............................

  

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr 136/ 290 /2005

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 14 września 2005 roku

 

 

Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr XXXV/153/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Złotowie w rejonie ulic:   8-go Marca i Leśnej, stanowiących część działek oznaczonych na mapie ewidencyjnej obr.93 ark.1 numerami: 27/19, 27/22  i 26.

Z gruntu tego wydzielono 13 działek budowlanych przeznaczonych pod obiekty usługowe /w niektórych dopuszcza się uzupełnienie o funkcję mieszkalną/, tereny komunikacyjne i tereny zieleni.

W wyniku prowadzonych w 2003 roku postępowań mających na celu zbycie tych działek, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzaniu I i II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ich zbycie w drodze rokowań, ustalono nabywców 6 działek i do zbycia pozostało jeszcze 7 działek.  

Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwałą Nr 107/225/2005 z dnia 15 lutego 2005 roku postanowił przeznaczyć do sprzedaży pozostałe działki budowlane, a w dniu 13 kwietnia 2005 roku podjął uchwałę Nr 115/240/2005, którą uchwalił ogłoszenie i przeprowadzenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż tych działek, ustalił ich cenę wywoławczą i wyznaczył komisję przetargową.

Zorganizowany w dniu 24 czerwca 2005 roku przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 – t.j. ze zm./ jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłaszaniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2, według którego cenę wywoławczą w drugim przetargu ustala się w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50%  tej wartości.

         Zarząd Powiatu Złotowskiego uznał za słuszne ustalenie ceny wywoławczej tych  działek w drugim przetargu w wysokości niższej niż wartość nieruchomości o 1 zł.

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2005-09-14
data udostępnienia
2005-09-20
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.