Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Informacje Państwowej Komisji Wyborczej - Rejestr zmian, rejestr 1204, menu 193, artykuł 1204 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 135/289/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 8 września 2005'


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie”.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592 ze zm.) oraz art.19 ust.1, art.20 i art. 21 ust.1 – 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 , poz.177 ze zmianami) uchwala się, co następuje:


§  1

 

Powołuje się Komisją przetargową do przeprowadzenia postępowania  przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie”.

 

w składzie:

 

- Mirosław Mincewicz                               przewodniczący Komisji

- Krzysztof Doroszuk                                sekretarz

- Leszek Kasprowicz                                członek

- Adam Krysiński                                      członek

 

 

§  2

 

Komisja przetargowa przeprowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego .

 

§  3

 

Do zadań Komisji przetargowej należy:

  1. opracowanie ogłoszenia o przetargu
  2. opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  3. przeprowadzenie przetargu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przedłożenie wyniku przetargu do akceptacji Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Złotowskiego

 

§  4

 

Komisja kończy pracę z dniem zatwierdzenia wyniku przetargu oraz zakończenia procedury przetargowej.

 

 

 

§  5

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu  Zarządu Powiatu Złotowskiego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Zarządu:

Mirosław Jaskólski 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:

 

1. Ryszard Goławski    .......................................

 

2. Andrzej Jasiłek        .......................................

 

3. Leszek Kępiński      .......................................

 

4. Zbigniew Pietrzak    ......................................

 

 

 

                                                   Uzasadnienie 

                                        do Uchwały Nr    135/289/ 2005

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie”.

 

 

Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały są następujące przepisy:

  1. 1.      art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym stanowiący, że do zadań zarządu powiatu należy w szczególności wykonywanie budżetu powiatu
  2. 2.      art. 19 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.     
  3. 3.      art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych – określający zadania komisji przetargowej
  4. 4.      art. 21 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych , wskazujące, jako organ właściwy do powołania komisji przetargowej kierownika zamawiającego (zarząd powiatu) i ustalające liczbę członków komisji na co najmniej 3 osoby

 

Wymieniona w uchwale Komisja powołana została do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty 60.000 euro, na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie”.

Metryka

data wytworzenia
2005-09-08
data udostępnienia
2005-09-13
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.