Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1217, menu 193, artykuł 1217 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 127/271/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 lipca 2005'


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Kelm – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2, art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 – tekst jednolity, ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Małgorzaty Kelm, mgr inż. inżynierii środowiska, nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

Przedstawiciel organu prowadzącego: -         Andrzej Jasiłek

Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny -         Jolanta Lubińska

Dyrektor szkoły: -         Wiesław Pachocki    

Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MENiS: -         Tadeusz Łukasik                  – oligofrenopedagogika     
-         Zbigniew Bukowski              – teoretyczne przedmioty zawodowe  
 
§ 2
 
Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  Andrzej Jasiłek
§ 3
 
Komisja Egzaminacyjna pracować będzie zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia    1 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
 
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu:
Mirosław Jaskólski 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:                                      

Ryszard Goławski ...................................
Andrzej Jasiłek ........................................                             
Leszek Kępiński ......................................
Zbigniew Pietrzak ...................................  
 
Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR   /      /2005
ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 6 lipca 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla Pani Małgorzaty Kelm – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
 
 
Pani Małgorzata Kelm zatrudniona jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Jastrowiu, odbyła staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy.
W dniu 30 czerwca 2005 roku Pani Małgorzata Kelm, nauczyciel kontraktowy, złożyła wniosek wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela      (Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 – tekst jednolity, ze zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę, art. 91d ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że w/w kompetencje wykonuje Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu niniejszej uchwały

Metryka

data wytworzenia
2005-07-06
data udostępnienia
2005-07-11
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.