Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1218, menu 193, artykuł 1218 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 127/270/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 lipca 2005'


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Aliny Kowalskiej – Pietrzyk – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 9g ust. 2, art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1
 
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Aliny Kowalskiej - Pietrzyk , mgr teologii, nauczyciela zatrudnionego w Rodzinnym Domu Dziecka w Okonku , ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

Przedstawiciel organu prowadzącego: -         Andrzej Jasiłek

Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny  -         Hanna Białys

dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie       -  Helena Agatowska

Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MENiS: -         Tadeusz Łukasik – mgr pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogika
-         Hanna Olencka – mgr psychologii

Przedstawiciel związku zawodowego ZNP :            -    Danuta Perłowska
§ 2
 
Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej jest przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  Andrzej Jasiłek. 
§ 3
 
Komisja Egzaminacyjna pracować będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia   1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. Nr  260, poz. 2593).
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Mirosław Jaskólski

Członkowie Zarządu Powiatu:                                      
Ryszard Goławski ...................................
Andrzej Jasiłek ........................................                             
Leszek Kępiński ......................................
Zbigniew Pietrzak ...................................


Uzasadnienie do
UCHWAŁY NR  127/270/2005
ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 7 lipca 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
dla Pani Aliny Kowalskiej – Pietrzyk  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
 
 
Pani Alina Kowalska – Pietrzyk  zatrudniona jako dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Okonku , odbyła staż w wymiarze   2 lata i 9 miesięcy.
W dniu 24 czerwca 2005 roku Pani Alina Kowalska – Pietrzyk , nauczyciel kontraktowy, złożyła wniosek wraz z dokumentacją o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela      (Dz. U. z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 – tekst jednolity, ze zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę, art. 91d ust. 2 cytowanej ustawy mówi o tym, że w/w kompetencje wykonuje Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie przez Zarząd Powiatu niniejszej uchwały.

Metryka

data wytworzenia
2005-07-06
data udostępnienia
2005-07-11
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.