Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Rejestr zmian, rejestr 1219, menu 193, artykuł 1219 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 125/266/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2005'


w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu.

Na podstawie art.5c pkt 2 i art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 189, poz.1855) i § 60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego ( t.j.Dz. Urz. W. Wlkp. z 2001 r., nr 116, poz. 2229 ze zm.) uchwala się co następuje:


§  1
 
Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu w następującym składzie:
 
1.      Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
-    Pan mgr Andrzej Jasiłek
-         Pan mgr Włodzimierz Choroszewski
-         Pan mgr Adam Krysiński
 
     
2.      Przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Pile:
-    Pani mgr Bożenna Stankiewicz
-     Pani mgr Alicja Bajon - Łopka
-     Pan mgr Andrzej Wiedera
     
3.      Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie:
-     Pani mgr Maria Helak
-    Pani  mgr Joanna Urbanowicz
 
 
     
     
§  2
 Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel organu prowadzącego
 
- Pan mgr Andrzej Jasiłek
  
  
 
§  3
 
Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 6 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. 89, poz. 826 z 2003 r.) oraz w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 189, poz.1855).
           
              §  4
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
 
§  5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
 

Mirosław Jaskólski 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
                                  
1. Ryszard Goławski          ......................
2. Andrzej Jasiłek               ......................                                      
3. Leszek Kępiński             .....................
4. Zbigniew Pietrzak           ......................
 
 
  
Uzasadnienie do uchwały nr    125/266/ 2005
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 22 czerwca  2005 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu   na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu.
 
 
W związku z podjętą uchwałą Zarządu  Powiatu  Złotowskiego w dniu 8 czerwca  2005 roku  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jastrowiu kolejnym krokiem jest powołanie komisji konkursowej. Działając na podstawie art. 36a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  ze zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową.
Wobec powyższego zasadne jest podjecie przez Zarząd niniejszej uchwały.

Metryka

data wytworzenia
2005-06-28
data udostępnienia
2005-06-28
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-20
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.