Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Złotowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
Logowanie
Login:
Hasło:

» zarejestruj się    » zapomniałem hasła
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści karty informacyjnej 'WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO'podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 2200);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013, poz. 713);

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane zwykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916);

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L300 z 14.11.2009 r.).

wydział

Starostwo Powiatowe w Złotowie, 77-400 Złotów, al. Piasta 32

Wydział Komunikacji i Dróg – biuro nr 29 (parter)

tel. 67 263 59 11; fax. 67 263 59 35; e-mail: transport@zlotow-powiat.pl

Osoba prowadząca sprawy: Joanna Różkowska - Zastępca Dyrektora Wydziału, Paulina Błotnicka - Pomoc Administracyjna.

wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek wraz z następującymi załącznikami:

  • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  • kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie + oświadczenie zarządzającego transportem ;
  • informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 10  71/2009 przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ osoby zarządzającej transportem -oryginał orazoświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy / wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ TRANSPORTEM oświadczenie
  • dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego;
  • wykaz pojazdów samochodowych
  • oświadczenie dotyczące siedziby i bazy eksploatacyjnej;
  • dowód wpłaty za wydanie zezwolenie;
  • Pełnomocnictwo (tylko gdy strona działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela)
opłaty

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane zwykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Opłata za wydanie zezwolenia płatna jest w kasie Starostwa (parter) lub na konto Starostwa Powiatowego w Złotowie w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie: 05894100060018249020000200.

termin

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje się w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

tryb odwołania

Od decyzji w sprawie wydania licencji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty wydania licencji lub wydania decyzji o odmowie udzielenia licencji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Złotowskiego.

inne

Szczegółowe zasady uzyskiwania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostały określone w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

W dniu 4 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L300 z 14.11.2009 r.), które zmieniło niektóre warunki uzyskiwania licencji określone w ustawie o transporcie drogowym. data wytworzenia2011-11-15
data udostępnienia2011-11-15
sporządzone przezJarecki Łukasz
opublikowane przezJoanna Różkowska
data wykonania2018-02-09
Starostwo Powiatowe w Złotowie , Al. Piasta 32, 77- 400 ZŁOTÓW, tel.: (067) 263- 32- 20, fax: (067) 263- 28- 02, starosta@zlotow-powiat.pl, www.bip.zlotow-powiat.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@