Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Aktualności- Powiat Złotowski - Rejestr zmian, rejestr 1480, menu 193, artykuł 1480 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 136/288/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24 czerwca 2009'


w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „ Twój Sukces w Twoich Rękach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /9.2/1/09

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm ) oraz na podstawie § 60 ust 2 Statutu Powiatu Złotowskiego ( tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r., Nr 116, poz. 2229 ze zm. ) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje:


§ 1
 
Przystępuje się do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
 
§ 2
 
Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany, w okresie od 1 października 2009 roku  do 31 maja 2010 r.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestaroście.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Starosta Złotowski
Mirosław Jaskólski
 
 
 
Członkowie Zarządu:
 
1.      Ryszard Goławski                         ……………………….
2.      Zbigniew Pietrzak                          ……………………….
3.      Włodzimierz Choroszewski            ……………………….
4.      Ryszard Król                                 ………………………
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr 136/288/2009
Zarząd Powiatu Złotowskiego
z dnia 24 czerwca 2009 roku  
 
 
Podstawą prawną podjęcia uchwały stanowi art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z  poźn. zm ) oraz na podstawie § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego ( tekst jednolity – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r., Nr 116, poz. 2229 ze zm. ) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala, co następuje: przystąpienie przez Starostwo Powiatowe w Złotowie do konkursu otwartego Nr:  PO KL/9.2/1/09 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Tytuł projektu: „Twój Sukces w Twoich Rękach” Termin realizacji projektu: 01.10.2009r.- 31.05.2010r.
Kwota dofinansowania projektu: 570.900,00 PLN w tym 15 % wkład własny: 85.635,00 PLN
- zestaw multimedialny(projektor, komputer stacjonarny) 27.500,00 PLN
- wkład niepieniężny (wynajem pomieszczeń w szkołach) 58.135,00 PLN
 
 
Projekt skierowany jest do uczniów w przedziale wiekowym 16-19,mieszkających na terenie Powiatu Złotowskiego ,uczęszczających do jednej z pięciu techników prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie (Technikum nr 1 w Zespole Szkół Elektromechanicznych w Złotowie, Technikum nr 2 im. Jana Pawła II w Złotowie, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu, Technikum w Zespole Szkół Spożywczych w Krajence). W projekcie weźmie udział łącznie 150 osób – po 30 uczniów z każdej szkoły.
Wybór tej grupy docelowej wynika z faktu, że kształcenie standardowe nie daje młodym ludziom wystarczających podstaw do kontynuowania nauki i niewystarczająco rozwija ich kluczowe kompetencje, co bardzo często skazuje uczniów na bierność na rynku pracy   i nieumiejętność dostosowania swoich kompetencji do potrzeb rynku. Często brak tych umiejętności uniemożliwia uczniom dostanie się do szkoły wyższej lub znalezienia pracy zgodnej z zainteresowaniami i zdolnościami młodego człowieka.
 
W ramach projektu zostaną zrealizowane priorytetowe działania:
-Zajęcia komputerowe pt .”Młodzi Internauci z Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych - ECDL” w zajęciach weźmie udział łącznie 50 uczniów (pięć grup 10-osobowe z każdej szkoły).Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 4 godziny lekcyjne, łączny czas zajęć wynosić będzie 96 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Program zajęć oparty jest na siedmiu modułach i syllabusie, określonych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Młodzież w ramach zajęć podniesie posiadane kompetencje informatyczne i będzie miała możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego posiadane kompetencje i umiejętności.
 -Warsztaty językowe pt.”Business English i Deutsch dla Młodzika” w zajęciach weźmie udział łącznie 100 uczniów (5 grup 10-osobowe z j.ang. oraz 5 grup 10-osobowe z j.niem. w każdej szkole). Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu i trwać będą 4 godziny lekcyjne, łączny czas zajęć wyniesie 96 godzin lekcyjnych dla każdej grupy. Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języków obcych, inicjatywność  i przedsiębiorczość.
-Cykl doradczy składa się z dwóch modułów: treningu zawodowego oraz treningu psychologicznego, który będzie realizowany równolegle z zajęciami komputerowymi  i warsztatami językowymi. W cyklu doradczym weźmie udział łącznie 100% uczestników zajęć komputerowych oraz warsztatów językowych. Zajęcia będą odbywały się w 10-osobowych grupach z zajęć komputerowych i 20-osobowych grupach z warsztatów językowych. Cykl warsztatów trwać będzie 8 godzin dla każdej grupy. Trening zawodowy   i psychologiczny umożliwi wskazanie najbardziej efektywnej i aktywnej ścieżki zawodowej wśród młodzieży, wesprze młodzież w samorealizacji i samorozwoju, zmotywuje ją do poszerzania i rozwijania zainteresowań.
 -Szkolne Targi Pracy w zadaniu weźmie udział łącznie 100% uczestników zajęć komputerowych oraz warsztatów językowych. Planowane jest zorganizowanie w każdej szkole dwóch  spotkań(2spotkania*4godz.lekcyjne dla każdej szkoły) z przedstawicielami instytucji i organizacji lokalnych (m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Złotowie PKO BP SA Oddział Złotów i in.) w celu udzielenia informacji zawodowych dla młodzieży, doradztwa zawodowego oraz wskazania uczniom efektywnej ścieżki zawodowej.

Metryka

data wytworzenia
2009-06-24
data udostępnienia
2009-06-30
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.