Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała Nr XVIII/84/2004 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2004 rok. - Rejestr zmian, rejestr 1481, menu 193, artykuł 1481 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności ' Uchwała nr 135/287/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 czerwca 2009'w sprawie zatwierdzenia projektu umowy partnerskiej projektu „ Z bajką przez życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Na podstawie art. 4 ust. l pkt l oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz na podstawie § 60 ust.2 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity-Dz. Urz.W. Wlkp., z 2001 r. nr 116,poz.2229 ze zm.) Zarząd Powiatu postanawia co następuje:


§ l     Zatwierdza się  projekt umowy partnerskiej projektu  „Z bajką przez życie", zawartej pomiędzy  Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie a Zespołem Szkół Technicznych  w Jastrowiu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2    Środki przeznaczone na realizację projektu, o którym mowa w § l wynoszą 50. 000 zł. Okres realizacji od 01.10.2009 do 31.03.2010.
§3  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie.
§ 4   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Starosta Złotowski
Mirosław Jaskólski
 
Członkowie Zarządu Powiatu:              
1. Ryszard Goławski
2. Włodzimierz Choroszewski
3. Ryszard Król
4. Zbigniew Pietrzak
 

UZASADNIENIE  do UCHWAŁY Nr  135/287/2009
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 17 czerwca 2009 roku
 
w sprawie zatwierdzenia projektu
 umowy partnerskiej projektu „ Z bajką przez życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Podstawą prawną podjęcia niniejszej uchwały jest:
       art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym stanowiący, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej,
art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,stanowiący, iż do zadań zarządu powiatu należy w szczególności gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu powiatu, § 60 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego stanowiący, iż Zarząd Powiatu oprócz uchwał
            zawierających rozstrzygnięcia Zarząd może podejmować inne uchwały, w   szczegółowości zawierające opinie i stanowiska Zarządu.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Ognisko Pracy Pozaszkolnej przystępując do realizacji projektu „Z bajką przez życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyczynia się do wyrównywania warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku od 09-19 lat, terenów miejsko-wiejskich Powiatu Złotowskiego poprzez organizowanie warsztatów o profilu teatralnym i plastycznym. Pozyskane środki wpłyną na pobudzanie aktywności dzieci i młodzieży z obszarów miejsko-wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych, przygotowanie młodego pokolenia do udziału w tworzeniu i korzystaniu z dóbr kultury. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu jest niezbędne do  pozyskania środków i realizacji projektu partnerskiego  między Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej a .Zespołem Szkół Technicznych   w Jastrowiu.
Wartość projektu to kwota 50.000 zł
Czas realizacji projektu „Z bajką przez życie" : 01.10.2009 - 31.03.2010. W ramach projektu planuje się zorganizować warsztaty teatralne, plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 19 lat. Do prowadzenia zajęć zostaną zatrudnieni koordynator projektu, księgowy, opiekun grup docelowych i instruktorzy.

Metryka

data wytworzenia
2009-06-17
data udostępnienia
2009-06-23
sporządzone przez
Zarząd Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.