Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 107/224/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lutego 2005 - Rejestr zmian, rejestr 697, menu 193, artykuł 697 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr II/8/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2006'


w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu

Na podstawie art. 16 ust. 2 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 44 ust. 3-5 Statutu Powiatu (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 roku, nr 116, poz. 2229 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:

Przewodniczący:          Tomasz Fidler

Członkowie:                 Roman Kęciński

                                   Zdzisław Kwaśny

                                   Jerzy Podmokły

                                   Zygmunt Wojtuń

                                                          

           

§ 2. W skład Komisji Budżetu wchodzą radni:

Przewodniczący:          Zygmunt Wojtuń

Członkowie:                 Kazimierz Bieluszko

Włodzimierz Choroszewski

                                   Andrzej Jasiłek

                                   Zbigniew Pietrzak

                                   Jerzy Podmokły

                                  

 

§ 3. W skład Komisji Oświaty i Zdrowia wchodzą radni:

Przewodniczący:          Roman Kęciński

Członkowie:                 Tomasz Fidler

                                   Mirosław Jaskólski

                                   Jerzy Massel

                                   Roman Runge

                                   Piotr Tomasz

                                   Tadeusz Wiśniewski

                                  

 

§ 4. W skład Komisji  Ochrony Środowiska i Rolnictwa wchodzą radni:

Przewodniczący:          Zdzisław Kwaśny

Członkowie:                 Kazimierz Bieluszko

                                   Ryszard Goławski

                                   Adam Pulit

                                   Tadeusz Wiśniewski

                                   Jan Zając

                                  

 

 

§ 5. W skład Komisji Porządku Publicznego wchodzą radni:

Przewodniczący:          Roman Runge

Członkowie:                 Ryszard Goławski

                                   Kazimierz Grochowski

                                   Ryszard Król

                                   Piotr Tomasz

                                   Jan Zając

 

 

§ 6. W skład Komisji Samorządowej i Polityki Społecznej wchodzą radni:

Przewodniczący:          Jerzy Massel

Członkowie:                 Tomasz Fidler

                                   Kazimierz Grochowski

                                   Adam Pulit

                                   Piotr Tomasz

 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 8. Traci moc uchwała nr II/11/2002 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu.

 

 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                             

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                 

                                                                                      Andrzej Jasiłek

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr II/8/2006

Rady Powiatu Złotowskiego

z dnia 1 grudnia 2006 roku

 

 

 

            Zgodnie  z przepisem  art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 rok Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady powiatu oraz będących członkami zarządu.

Przepis art. 17 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy przyznaje radzie powiatu kompetencje do ustalenia składu osobowego komisji stałych.

Z kolei z treści § 44 ust. 3-5 Statutu Powiatu wynika, że pracą komisji kieruje jej przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę Powiatu; radny może być członkiem nie więcej niż 3. komisji stałych, a przewodniczącym – tylko jednej komisji, zaś propozycje składu osobowego komisji przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych.                                                                           

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                 

                                                                                      Andrzej Jasiłek

Metryka

data wytworzenia
2006-12-01
data udostępnienia
2006-12-04
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.