Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 107/223/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 15 lutego 2005 - Rejestr zmian, rejestr 698, menu 193, artykuł 698 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr II/7/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2006'


w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu

Na podstawie art. 17 ust. 1 i art. 16 ust. 1, 3, i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592, ze zm.), Rada Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1.      Powołuje się stałe komisje Rady Powiatu:

 

  1. Komisję Rewizyjną – do której należą zadania z zakresu kontroli działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu powiatu i występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie skarg będących w kompetencji Rady Powiatu, jak i wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu w zakresie kontroli;
  2. Komisję Budżetu – do której należą zadania z zakresu finansów i budżetu powiatu, gospodarki nieruchomościami, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz spraw architektoniczno – budowlanych i nadzoru budowlanego;
  3. Komisję Oświaty i Zdrowia – do której należą zadania z zakresu edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, promocji i ochrony zdrowia;
  4. Komisję Ochrony Środowiska i Rolnictwa – do której należą zadania z zakresu ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego, geodezji, kartografii i katastru;
  5. Komisję Porządku Publicznego – do której należą zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, porządku publicznego                          i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz transportu zbiorowego i dróg publicznych;
  6. Komisję Samorządową i Polityki Społecznej – do której należą zadania z zakresu promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumentów oraz integracji europejskiej.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

§ 3.      Traci moc uchwała nr II/8/2002 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu.

 

§ 4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr II/7/2006 z dnia 1 grudnia 2006 roku

w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu.

 

 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania.

Z kolei art. 16 ust. 1, 3, i 4 stanowi o obligatoryjnym powołaniu przez radę powiatu komisji rewizyjnej, określając zarazem zadania tej komisji.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2006-12-01
data udostępnienia
2006-12-04
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.