Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 106/221/2005 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 9 lutego 2005 - Rejestr zmian, rejestr 700, menu 193, artykuł 700 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr II/5/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 1 grudnia 2006'


w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Złotowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku, nr 159, poz. 1547, ze zm.), Rada Powiatu postanawia, co następuje:


§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Janusza Szczerbiaka na jego miejsce, z tej samej listy nr 17 – KW Stowarzyszenie Wspólnoty Powiatów w okręgu wyborczym nr 3, wstępuje Jan Zając, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr II/5/2006 w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład  Rady Powiatu Złotowskiego.

 

 

 

 

 

            Zgodnie z treścią przepisu art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku, nr 159, poz. 1547, ze zm.) w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, właściwa rada – po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego – podejmuje na następnej sesji uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Wymogi te spełnia kandydat z listy nr 17, z okręgu wyborczego nr 3 – Jan Zając.

Przesłanką do podjęcia przedmiotowej uchwały jest również brak zgłoszenia Radzie Powiatu oświadczenia Jana Zająca o zrzeczeniu się pierwszeństwa przy obsadzaniu mandatu na rzecz dalszego kandydata z tej samej listy, w przypisanym terminie, liczonym od dania doręczenia zawiadomienia o przysługującym mandacie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2006-12-01
data udostępnienia
2006-12-04
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.