Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 103/215/2004 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 12 stycznia 2005 - Rejestr zmian, rejestr 705, menu 193, artykuł 705 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr 194/418/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 2 listopada 2006'


w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Krajence

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 – t.j. ze zm./, art. 14 ust. 3, art.25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 tj.ze zm./, § 2 ust.2 pkt 3, § 3, § 4 pkt.3 uchwały Nr XXXIV/147/2001 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 września 2001r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata /Dz.Urzęd.Woj.Wlkp. Nr 124 poz. 2422/, w wykonaniu uchwały Nr XXX/149/2005 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Krajence, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:


§ 1
Przeznacza się do zbycia na rzecz Gminy i Miasta Krajenka w drodze zamiany nieruchomości stanowiące własność Powiatu Złotowskiego, położone w Krajence:
1)      przy ul. Szkolnej, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. 7 numerem 192/8 o pow. 0,5580 ha  zabudowaną częścią budynku oświatowego, zapisaną w KW 19948,
2)     -  przy ul. Stanisława Polańskiego, niezabudowaną, oznaczoną na mapie ewidencyjnej  obr. 84    ark. 7 numerem 214/19 o pow. 0,3033 ha,
-  przy ul. Andrzeja Danaborskiego, niezabudowaną, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 84    ark. 7 numerem 214/20 o pow. 0,4527 ha,
zapisane w KW 19947,
za nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Krajenka, położoną w Krajence przy ul. Ks. B. Domańskiego, niezabudowaną, oznaczoną na mapie ewidencyjnej obr. 86 ark. 1 numerem 230 o pow. 0,1147 ha, zapisaną w KW 27395.
 
§ 2
Zamiana nieruchomości nastąpi bez dokonywania dopłat mimo różnej wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany, a warunki dokonania zamiany zostaną ustalone w protokole z rokowań spisanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego i Gminę i Miasto Krajenka.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu:
Mirosłw Jaskólski
 
Członkowie Zarządu Powiatu:             
 
1.      Ryszard Goławski ..................................
 
2.      Andrzej Jasiłek........................................            
 
3.      Leszek Kępiński......................................                   
 
4.   Zbigniew Pietrzak...................................             
 
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr 194 / 418 /2006
Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 02 listopada 2006 roku
 
 
            Rada Powiatu Złotowskiego uchwałą nr XXXI/149/2005 z dnia 29 czerwca 2005r. wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu Złotowskiego zamiany nieruchomości położonych w Krajence:
- przy ul. Szkolnej, stanowiącej część działki oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. 7    numerem 192/7 o pow. 1,5722 ha, zabudowanej częścią budynku oświatowego,
 - przy ul. Stanisława Polańskiego, niezabudowanej, oznaczonej na mapie ewidencyjnej  obr. 84    ark. 7 numerem 214/19 o pow. 0,3033ha i przy ul. Andrzeja Danaborskiego, niezabudowanej,    oznaczonej na mapie ewidencyjnej obr. 84 ark. 7 numerem 214/20 o pow. 0,4527ha,
będących własnością Powiatu Złotowskiego na nieruchomość położoną w Krajence przy ul. Ks. B. Domańskiego, niezabudowaną, oznaczoną na mapie ewidencyjnej  obr. 86 ark. 1 numerem 230 o pow. 0,1147 ha, będącą własnością Gminy i Miasta Krajenka.
            W wyniku dokonanego przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego podziału geodezyjnego działki nr 192/7 przy ul. Szkolnej, zatwierdzonego decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Nr ROŚ.6011a-3/06 z dnia 10 maja 2006 r. wydzielono m. in. działkę nr 192/8 o pow. 0,5580 ha, zabudowaną częścią budynku oświatowego.
            W związku z tym, że nieruchomości przy ul. Szkolnej, ul. Stanisława Polańskiego i ul. Andrzeja Danaborskiego były w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Spożywczych im. Stanisława Staszica w Krajence i stały się zbędne dla potrzeb dydaktycznych Szkoły, Zarząd Powiatu Złotowskiego decyzją Nr 16/2006 z dnia 4 października 2006 r. orzekł wygaśnięcie tego prawa. Natomiast nieruchomość przy ul. Ks. B. Domańskiego /dz. nr 230/ znajduje się w kompleksie Zespołu Szkół Spożywczych i  jest przez Szkołę użytkowana na cele oświatowe  czyli wykorzystywana jest  do realizacji zadań własnych Powiatu .
Wobec tego słusznym jest dokonanie zamiany tych nieruchomości, przy czym zamiana ta nastąpi bez dokonywania dopłat mimo różnej wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany, a warunki dokonania zamiany zostaną ustalone w protokole z rokowań spisanym przez Zarząd Powiatu Złotowskiego i Gminę i Miasto Krajenka.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

Metryka

data wytworzenia
2006-11-22
data udostępnienia
2006-11-24
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-14
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.