Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Przydatne informacje Rejestr zmian
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Start - Uchwała nr 111/240/2009 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 14 stycznia 2009 - Rejestr zmian, rejestr 968, menu 193, artykuł 968 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rejestr zmian

Publikacja aktualności 'Uchwała nr XXI/94/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 czerwca 2008'


w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 4 pkt 1 i art. 21 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1953 ze zmianami) oraz § 3, § 6 ust.1 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 146, poz. 1223 ze zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Starosty Złotowskiego w wysokości  12.500,00 złotych (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych 00/100) według następujących składników:
1.      Wynagrodzenie zasadnicze                                                      5.975,00
2.      Dodatek funkcyjny                                                                    2.100,00
3.      Dodatek za wieloletnią pracę (20%)                                         1.195,00
4.      Dodatek specjalny w wysokości (40%)                                     3.230,00

§  2. Wynagrodzenie Starosty Złotowskiego, o którym mowa w § 1 podlega opodatkowaniu   i składkom ZUS.
§  3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§  4. Traci moc uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Złotowskiego.
§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2008 roku.

Uzasadnienie do  uchwały Nr XXI/94/2008
Rady Powiatu  Złotowskiego  z dnia 25 czerwca 2008 roku
 
Niniejszą uchwałę podejmuje się na podstawie:
1)      art. 12 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym – przyznający radzie powiatu wyłączną kompetencję do ustalania wynagrodzenia przewodniczącemu zarządu powiatu;
2)      art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy o pracownikach samorządowych – przepis pierwszy potwierdza właściwość rady do ustalania wynagrodzenia staroście, drugi natomiast przyznaje pracownikom samorządowym uprawnienie do otrzymania dodatku za wieloletnia pracę na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych;
3)      § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich – ustalający tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stawek dodatku funkcyjnego oraz stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, określonych   w załącznikach do rozporządzenia;
4)      § 6 ust. 1 powyższego rozporządzenia – przewidujący dodatek funkcyjny dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z kierowaniem zespołem;
5)      § 7 tego rozporządzenia – stwierdzający uprawnienie starosty do dodatku specjalnego w granicach 20-40% - wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie wedle uznania organu stanowiącego.
 
Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnione jest faktem, ze Starosta wykonuje zadania zarówno własne powiatu jak też zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, których coraz więcej przybywa.
Powiat Złotowski jest jednym z większych obszarowo i ludnościowo powiatów Wielkopolski, o szczególnych i specyficznych warunkach funkcjonowania, w którym występują skomplikowane problemy społeczne.
Do podstawowych zadań należy aktywizacja zawodowa i walka z bezrobociem  i w tym zakresie dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z zewnątrz następuje znaczna poprawa, systematycznie spada stopa bezrobocia. Powiat w ramach realizowanych programów rocznie zdobywa na walkę z bezrobociem dodatkowo ok. 100 % środków przyznawanych algorytmem.
         Starosta Złotowski aktywnie działa na rzecz pozyskania środków finansowych dla Powiatu Złotowskiego ze wszystkich potencjalnie dostępnych źródeł, w szczególności z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów sektorowych, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i samorządu województwa. Szczególnie dużą aktywnością wykazuje się Starosta Złotowski w zakresie pozyskiwania środków finansowych na modernizację dróg powiatowych i remonty szkół ponadgimnazjalnych, jak również na programy z zakresu kapitału ludzkiego. Świadczą o tym inwestycje – zarówno te już zrealizowane jak i będące w trakcie realizacji i planowane.
Proponowane wynagrodzenie nie odbiega od wynagrodzenia starostów w innych powiatach Wielkopolski oraz wyższej kadry zarządzającej na terenie Powiatu Złotowskiego.
Proponowany wzrost wynagrodzenia jest możliwy do zrealizowania w ramach posiadanych środków finansowych Starostwa Powiatowego w 2008 roku oraz zostanie uwzględniony w projekcie budżetu na 2009 rok.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Metryka

data wytworzenia
2008-06-25
data udostępnienia
2008-07-02
sporządzone przez
Rada Powiatu Złotowskiego
opublikowane przez
Marek Dereszkiewicz
data wykonania
2011-09-15
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.