Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Złotowie
Menu góra
Strona startowa Menu PRAWO LOKALNE Uchwały do 2003 Uchwały zarządu
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały zarządu, menu 152 - BIP - Starostwo Powiatowe w Złotowie ”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały zarządu

Uchwały zarządu

Uchwały Zarządu Powiatu Złotowskiego

UCHWAŁA NR 2/2/2002 ZARZĄDU  POWIATU  ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia opinii dla Rady Powiatu Człuchowskiego dotyczącej zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych. 2 KD - opinia dla RAdy Powiatu Człuchowskiego.doc (23kB)


UCHWAŁA NR2/3/2002 ZARZĄDU   POWIATU  ZŁOTOWSKIEGO
z  dnia   4 grudnia  2002 r. w sprawie zmiany  w planie wydatków określonych w uchwale   NR XLIII/197/2002  Rady  Powiatu  Złotowskiego  z dnia 25 września 2002 r  w sprawie określenia zadań finansowanych  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2002 roku 3 AZ- zmiany w planie wydatków PFRON.doc (32kB)

UCHWAŁA NR 5/8/2003 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia  8 stycznia  2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Dzik  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 8 OKZ Komisja Egzmainacyjna - Grażyna Dzik.doc (23kB)

UCHWAŁA NR 5/10 /2003 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia  8 stycznia  2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Iwony Marcinkiewicz  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 10 OKZ Komisja Egzmaniacyjna - Iwona Marcinkiewicz.doc (23kB)

UCHWAŁA NR 5/11 /2003 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia  8 stycznia  2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Gola – Kleszcz  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 11 OKZ Komisja Egzamiacyjna - Anna Gola - Kleszcz.doc (24kB)

UCHWAŁA NR  6/12/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na modernizację drogi powiatowej Okonek – Borucino, realizowanej w ramach funduszu przedakcesyjnego SAPARD. 12 PR Komisja przetargowa - Okonek - Borucino.doc (27kB)

UCHWAŁA Nr 7/13/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  29 stycznia  2003 roku w sprawie przeprowadzenia  II przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  w Złotowie przy ulicy Cypriana Kamila Norwida 13 GN II przetarg ustny nieogranicozny C.K.Norwida.doc (25kB)

UCHWAŁA Nr 7/ 4/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 stycznia 2003 roku  w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości  położonych w Krajence  w rejonie ulic: Stanisława Polańskiego i Henryka Sienkiewicza. 14 GN II przetarg ustny nieograniczonych S.Polanskiego i H.Sienkiewicz.doc (27kB)


UCHWAŁA NR  8 /15 /2003 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia 5  lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Skiera – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 15 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Joanna Skiera.doc (25kB)

UCHWAŁA NR 8/16 /2003 ZARZĄDU POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
z dnia   5  lutego 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Justyny Szopińskiej  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 16 OKZ Komisja Egzmianyjna - Justyna Szopińska.doc (27kB)

UCHWAŁA Nr 8/17/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego  z dnia  5    lutego 2003 roku w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 17 OKZ ustalenia stawki wyangrodzenia dla ekspertów.doc (25kB)

UCHWAŁA NR 9/18/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie delegowania przedstawiciela Powiatu Złotowskiego do Rady Fundacji Agencja Rozwoju Północnej Wielkopolski w Pile. 18 PR przedsatwiciel do Rady Fundacjo Agencja Rozwoju Północnej Wielkoposlki w Pile.doc (25kB)

UCHWAŁA NR 9/19/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 lutego 2003 roku  w sprawie prognozy stanu zadłużenia powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 31 grudnia 2002 i lata następne 19 FN zadłużenie powiatu.doc (21kB)

UCHWAŁA Nr 11/20/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  6 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Złotowie przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, w drodze rokowań 20 GN sprzedaży nieruchomosci CK Norwida w drodze rokowań.doc (24kB)

UCHWAŁA NR 11/21/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 06 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór banku, który sprawował będzie obsługę budżetu Powiatu Złotowskiego. 21 FN wybór banku.doc (28kB)

UCHWAŁ Nr 13/22 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  19 marca 2003 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ulicy Henryka Sienkiewicza, w drodze rokowań. 22 GN sprzedaż nieruchom w Krajence ul. H. Sienkiewicza w drodze rokowań.doc (24kB)

UCHWAŁA NR13/23/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Atu 1.6, model PLUS GLi  23 ORO Komisja na sprzedaż sam.osob.Polonez Atu.doc (22kB)

UCHWAŁA Nr 13/24/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Złotowie 24 AZ Regulamin Ośrodka Wspierania Przedsiebiorczości w Złotowie.doc (35kB)

UCHWAŁA NR 15/27/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  03 kwietnia  2003r.w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2003 rok 27 FN zm. budżetu powiatu.doc (34kB)

UCHWAŁA NR 15/28/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 03 kwietnia 2003r. w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. 28 FN zm.planu finansowego.doc (21kB)

UCHWAŁA NR 15/29 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Maciuszko, Dyrektora Zespołu Szkół  w Jastrowiu, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 29 OKZ upoważnienie G. Maciuszko do powołania Komisji Egzmin..doc (24kB)

UCHWAŁA NR 15/30 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pana Wiesława Pachockiego, Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Jastrowiu, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 30 OKZ upoważnienie W.Pachockiego.doc (24kB)

UCHWAŁA NR  15 /31 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pana Bolesława Piotrowa, Dyrektora Zespołu Szkół  Rolniczych w Złotowie, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 31 OKZ upoważnienie B.Piotrowa.doc (24kB)

UCHWAŁA NR  15/32 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pana Marka Skórcza, Dyrektora Zespołu Szkół  Ekonomicznych w Złotowie, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 32 OKZ upoważnienie M.Skórcza.doc (24kB)

UCHWAŁA NR   15/33/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Bukowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół  Elektro – Mechanicznych w Złotowie, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 33 OKZ upoważnienie Z.Bukowskiego.doc (25kB)

UCHWAŁA NR 15/34 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Pani Jolanty Hermanowskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence, do powołania przewodniczących komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów z nauki zawodu i rzygotowania zawodowego w roku szkolnym 2002/2003. 34 OKZ upoważnienie J.Hermanowskiej.doc (24kB)

UCHWAŁA NR  15 /35 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3  kwietnia 2003 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Starostwo Powiatowe w Złotowie z Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie samochodu osobowego  i sprzedaży w drodze przetargu samochodu będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Złotowie,  stanowiących mienie Powiatu. 35 OKZ nieodpłatnego przejęcia samochodu osobowego.doc (26kB)

UCHWAŁA NR 15 /36/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  3 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia przerw w pracy w okresie ferii letnich w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Złotowskiego  36 OKZ ferie w PPP.doc (26kB)

UCHWAŁA NR 16/37/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie 37 PZ Regulamin Powiatowwego Zespołu do Spraw Okrzenaia o Niepełnosprawności.doc (35kB)

UCHWAŁA  Nr 16/38/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego z dnia 09 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. 38 FN układ wykonawczy.doc (21kB)

UCHWAŁA NR 16 /39 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  9 kwietnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę  Nr  187 / 362  / 2002 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 4 września  2002 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli  w Powiecie Złotowskim . 39 OKZ Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Powiecie Złotowskim.doc (39kB)

UCHWAŁA NR 17 /40/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Polonez Atu 1.6, model PLUS GLi  po obniżonej cenie. 40 ORO sprzedaż sam.osob. po obiżonej cenie.doc (22kB)

UCHWAŁA Nr 17/41/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego z  dnia  16  kwietnia  2003  roku w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  157 / 304 / 2002  Zarządu  Powiatu  Złotowskiego  z  dnia  13  marca  2002  roku – w  sprawie  przyjęcia  zasad  gospodarowania  środkami  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej    w  Złotowie. 41 OS zasady gospod. środ. PFOŚiGW.doc (27kB)

UCHWAŁA Nr 19/42/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. 42 FN zm. układ wykonawczy.doc (21kB)

UCHWAŁA NR 22/44/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór firmy do wykonania remontu sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym  w Zespole Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie 44 OKZ remont sali gimnast ZSEM Złotów.doc (30kB)

UCHWAŁA  NR   22/45/2003  Zarządu Powiatu Złotowskiego  z  dnia   21  maja   2003 r. w  sprawie  powołania   komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  w  zakresie  opracowania   „Programu   Ochrony   Środowiska  dla  Powiatu   Złotowskiego ”  oraz  „ Gminnych  programów ”  dla  Gmin – Jastrowie,  Złotów,  Zakrzewo  i  Miasta  Złotów. 45 OK komisja przetargowa Program Ochorny Środowiska.doc (30kB)

UCHWAŁA  NR 23/46/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. 46 FN zm.układu wykonawczego.doc (21kB)

UCHWAŁA NR 23/47/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 28 maja 2003r. w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. 47 FN zm.planu finansowego.doc (21kB)

UCHWAŁA NR 24/48/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z  dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Złotowie w rejonie ulic: 8-go Marca i Leśnej. 48 GN wykaz nieruch.przez do sprzedażt.doc (32kB)

UCHWAŁA  NR 24/ 49 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały określającej szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 49 ORO zm. uchwały.doc (31kB)

UCHWAŁA NR 24/ 51/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie 51 ORO nagroda dyrektora Szpitala Powiatowego.doc (26kB)

UCHWAŁA NR 26/52/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 czerwca  2003 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani  mgr inż.  Jolancie Hermanowskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych w Krajence  52 OKZ przedłuz.stanowiska P.Hermanowskiej.doc (24kB)

UCHWAŁA NR 26/53/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 18 czerwca  2003 roku w sprawie przedłużenia powierzenia Pani  mgr Alicji Andrzejewskiej stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie   53 OKZ przełużenie stanowiska P.Andrzejewskiej.doc (24kB)

UCHWAŁA Nr XI/54/2003 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia   25 czerwca  2003r. w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2003 rok. UCHWAŁA zm. budżetu.doc (39kB)

UCHWAŁA Nr 27/55/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. uk.wyk 26 czerwca 2003.doc (27kB)

UCHWAŁA NR 28/ 56 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie 56 ORO- upoważnienie PZD.doc (26kB)

UCHWAŁA NR  28/57/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Mai Nowickiej – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 57 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Nowicka.doc (29kB)

UCHWAŁA NR  28/58/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Zdunek – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 58 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Zdunek .doc (29kB)

UCHWAŁA NR  28/59/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Głuszek – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 59 Komisja Egzaminacyjna- Głuszek.doc (29kB)

UCHWAŁA NR  28/60/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jana Grzybowskiego – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 60 OKZ Komisja Egzaminacyjna -Grzybowski.doc (29kB)

UCHWAŁA NR    28/61/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Lubińskiej – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 61 OKZ Komisja Egzminacyjna - Lubińska .doc (29kB)

UCHWAŁA NR   28/62/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Barbary Hensler – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 62 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Hensler.doc (29kB)

UCHWAŁA NR   28/63/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Eleonory Krystianiak – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 63 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Krystianiak .doc (29kB)

UCHWAŁA NR   28/64/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Jacka Władysiaka  – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 64 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Władysiak.doc (29kB)

UCHWAŁA NR    28/65/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2  lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Klejbora – nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 65 OKZ Komisja Egzaminacyjna - Klejbor .doc (29kB)

UCHWAŁA  NR 28/66/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 02 lipca 2003 roku 66 PR komisja przetargowa ZSR Złotów.doc (26kB)

UCHWŁA  Nr 28/67/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego z  dnia  02  lipca 2003  roku w  sprawie  zmiany  uchwały  nr  22 / 45 / 2003  Zarządu  Powiatu  Złotowskiego  z  dnia  21 maja  2003  roku – w  sprawie  powołania  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania  w  zakresie  opracowania  „ Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu  Złotowskiego ”  oraz  „ Gminnych  programów ”  dla  Gmin – Jastrowie,  Złotów,  Zakrzewo  i  Miasta  Złotów. 67 OŚ Komisja Przetargowa.doc (29kB)

Uchwała Nr 30/70/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia  15 lipca  2003 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Krajence  w rejonie ulic  Henryka Sienkiewicza  i Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań. U C H W A Ł A Nr 30.doc (30kB)

Uchwała Nr 31/71/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 01 sierpnia 2003r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez Powiat Złotowski. 71 FN kredyt krótkoterminowy.doc (40kB)

Uchwała Nr 31/ 72 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany w planie wydatków na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych. 72 AZ plan wydatków osób niepelnosp.doc (34kB)

Uchwała  Nr  31/73/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotowie w rejonie ulic: 8-go Marca i Leśnej Uch.ZP-dot. przetargu Złotów 8 Marca i Leśna.doc (30kB)


Uchwała  Nr 31/ 74 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 6 sierpnia 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 74 ORO pełnosmocnictwo procesowe.doc (27kB)

Uchwała Nr 33/75 /2003Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia  2003 roku w sprawie odwołania Pana Grzegorza Jana Maciuszko ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Jastrowiu 75 OKZ odwołanie Maciuszko.doc (27kB)

UCHWAŁA NR 33/ 76 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na budowę przyłącza cieplnego do obiektów Zespołu Szkół Elektro – Mechanicznych w Złotowie. 76 AB ZSE-M zgoda.doc (29kB)

Uchwała Nr 34/78/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia   27 sierpnia  2003r.
w sprawie  zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2003 rok. 78 FN zmiana budżetu.doc (53kB)

Uchwała  Nr  34/79/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego  z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. 79 FN układ wykonawczy.doc (22kB)

Uchwała  Nr 36/ 81 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 10 września 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie 81 OKZ pełnomocnictwo dyrektora ZSE zlotów.doc (32kB)

Uchwała  Nr 37/82/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 września 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Leona Kruczkowskiego w Jastrowiu 82 ORO pelnom W. Pachocki.doc (28kB)

Uchwała Nr 37/ 83 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 17 września 2003 roku w sprawie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie. 83 ORO umowa najmu ZSR Złotów.doc (29kB)

Uchwała  Nr  38/84/2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego  z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmiany do układu wykonawczego budżetu powiatu na 2003 rok. Uchwała uk.wyk 24 września 2003.doc (22kB)

Uchwała Nr  38/85/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 24  września  2003r.
w sprawie  zmiany planu finansowego zadań z  zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Uchwała zad.rządowe 24 września 2003.doc (25kB)

 Uchwała Nr 39/ 87 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2 października 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas przedmaturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Złotowskiego. UCHWAŁA z 2 paż 2003 NR 39-89-2003 .doc (41kB)

Uchwała Nr 39/ 88 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 2 października 2003 roku w sprawie ustalenia siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. 1.doc (28kB)

Uchwała Nr  39 / 89 /  2003 Zarządu  Powiatu  Złotowskiego   z dnia  2 października  2003 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/57/2003  Rady Powiatu  Złotowskiego
z dnia  25 czerwca  2003 r. w sprawie  określenia  zadań  finansowanych  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w  2003 r. UCHWAŁA z 2 paż 2003 NR 39-89-2003.doc (41kB)

Uchwała Nr  40/90/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2003 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w Krajence  przy  ulicy  Henryka Sienkiewicza, w drodze rokowań. 3Uchwała ZPZł.K-ka Garczyński z dn.8.10..2003r.doc (49kB)

Uchwała Nr  40/91/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2003 roku w sprawie sprzedaży  nieruchomości gruntowych położonych w Krajence przy  ul. Henryka Sienkiewicza i Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań. 4Uchwała ZPZł.K-ka Blajer z dn.8.10..2003r..doc (40kB)

Uchwała Nr 40 / 92 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2003 roku w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Złotowie w rejonie ulic: 8-go Marca i Leśnej. 5Uchwała ZPZł-dot.przetargu II Złotów 8-go Marca z dn.8.10.2003r..doc (48kB)

Uchwała  Nr  40/93/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 08 października 2003 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 6Uchw.ZPZł.Przych.Rej.z dn.8.10.2003r..doc (57kB)

Uchwała Nr 40/94/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 8 października 2003 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jastrowiu 94 PCPR Regulamin POW.doc (24kB)

Uchwała Nr 42/95/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań. Uchwała ZPZł.K-ka Garczyńscy c.doc (29kB)

Uchwała Nr 42/ 96 /2003Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. pełnom.procesowe.doc (31kB)

Uchwała Nr 42/ 97 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie UCH.Zarządu.doc (28kB)

Uchwała Nr 42/ 98 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych w Złotowie UCH.ZarząduII.doc (28kB)

Uchwała Nr 42/99/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej  w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Rodzinnym Domu Dziecka w Złotowie. 99 PCPR Komisja Inwentaryzacyjna.doc (26kB)

Uchwała Nr 42/ 100 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 22 października 2003 roku  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych opłat za korzystanie dziecka z częściowej opieki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Piecewie w roku szkolnym 2003/2004. Uchwała odplat.SOSW.doc (27kB)

Uchwała Nr 44/104/2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 5 listopada 2003 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Krajence przy ul. Stanisława Polańskiego, w drodze rokowań. 104.doc (29kB)

Uchwała Nr 46/ 105 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie upoważnienia pracownika Starostwa Powiatowego w Złotowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem przekształcenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w spółkę użyteczności publicznej. 105.doc (30kB)

Uchwała Nr 46/ 106 /2003 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie 106.doc (29kB) 

Metryka

data wytworzenia
2003-07-07
data udostępnienia
2003-07-07
sporządzone przez
Starosta Złotowsk
opublikowane przez
Joanna Kasprzak
ilość odwiedzin
4071
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.